/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till bondestånd

Hur upplevde du uppläsningen av bondestånd?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

bondestånd är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet bondestånd?

  1. Orsaken till att svensk bonderörelse här uppvisade en annan inställning än den danska kunde återfinnas i att de svenska böndernas makt sedan gammalt fanns bevarad i en sockendemokrati och i ett eget bondestånd i riksdagen.
  2. Något självägande bondestånd fanns inte.
  3. Mill var i allmänhet en varm vän av ett jordägande bondestånd.
  4. Något självägande bondestånd fanns alltså inte så länge Tyskland var ett kejsardöme.
  5. I lantdagens bondestånd inträdde han 1872 och återvaldes vid alla lantdagar t.o.m. 1900.
  6. Hans person, enkel och flärdlös, som det hövdes hans bondestånd, var älskvärd och intagande.
  7. Czartoryski blev mycket rörd och sade att om Polen haft ett så fritt bondestånd så skulle landet vara självständigt.
  8. Innehavarna av den senare blev ett oprivilegierat skattetyngt bondestånd som var så gott som utelutna från inflytande i landets styre.
  9. Samhället har traditionellt varit mycket hierarkiskt, med starka personliga band mellan herre och klient i ett ståndssamhälle med bondestånd, adel och prästerskap.
  10. År 1885 invaldes han i lantdagens bondestånd, och kom här i skarp motsättning till de gammalfinska ledarna som leddes av Yrjö Koskinen och Agathon Meurman.
  11. Avskaffandet av livegenskapen ledde dock inte till önskat resultat och efter revolutionen 1905 sattes Stolypins plan i verket vilken avsåg att skapa ett modernt bondestånd i västerländsk bemärkelse.
  12. Hans agrarpolitiska åsikter, bland annat om önskvärdheten av omfattande avsöndring av kronojord för att främja uppkomsten av ett självägande bondestånd, invecklade honom i konflikt med de ledande inom regeringen och föranledde honom att i maj 1906 avgå ur statstjänsten.
  13. 1800-talet innebar en ökad diversifiering inom bondeståndet.
  14. Han biträdde sekreteraren i bondeståndet vid riksdagen 1778.
  15. Han var riksdagsrepresentant för bondeståndet vid riksdagen 1569.
  16. Även bondeståndet var för ett avskaffande av ståndsriksdagen.
  17. Detta gällde bara för prästeståndet, borgarståndet och bondeståndet.
  18. 1844 hade han blivit antagen till notarie i bondeståndet.
  19. De svenska ständerna var adelsståndet, prästeståndet, borgarståndet och bondeståndet.
  20. I det sekreta utskottet hade normalt inte bondeståndet tillträde.
  21. Grovt sett utgjordes bondeståndet av självägande bönder och bergsmän.
  22. Först 1789 hade det " hedervärda bondeståndet" plats i utskottet.
  23. Han var son till riksdagsmannen i bondeståndet Erik Mallmin.
  24. Fadern, Liss Lars Olsson, hade varit riksdagsman i bondeståndet.
  25. Hela bondeståndet samt inbjudna deputationer av de övriga stånden kom till bostaden och den döde bars ned av några ledamöter av bondeståndet.
  26. Han var 1877 – 88 liberal representant för bondeståndet vid lantdagarna.
  27. Bonde kan även syfta på en person som tillhörde bondeståndet.
  28. Han företrädde bondeståndet i Västra härad vid ståndsriksdagen 1865 – 1866.
  29. Han företrädde bondeståndet i Snevringe härad vid ståndsriksdagen 1865 – 1866.
  30. Han företrädde bondeståndet i Fellingsbro härad vid ståndsriksdagen 1865 – 1866.
  31. Han företrädde bondeståndet i Näs härad vid ståndsriksdagen 1865 – 1866.
  32. Han företrädde bondeståndet i Listers härad vid ståndsriksdagen 1865 – 1866.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Sven
  Nordiskt namn som betyder yngling, även väpnare och tjänare under medeltiden.

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs bondestånd?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ ett bondestånd bondeståndet
genitiv ett bondestånds bondeståndets
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2