/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till bristande överensstämmelse

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet bristande överensstämmelse?

  1. Ändå är det givetvis inte fråga om någon rak och enkel självbiografi, alltså en kronologisk rörelse från 1880 till 1980 bestämd av fastslagna historie- och genrelagar; det vore ett alltför stort brott mot Simons grundtankar om den individuella tidsuppfattningens bristande överensstämmelse med den offentliga.
  2. Hältan beror helt säkert på en bristande överensstämmelse mellan mål och medel, i planering och visioner.
  3. Den bristande överensstämmelse som då fanns mellan svensk lag och EG-lagstiftningen täpptes till med avtalet från midsommar.
  4. Det är inte ovanligt med bristande överensstämmelse mellan hyllkant och kassaregister.
  5. Besvikelsen bottnar i en upplevelse av bristande överensstämmelse mellan burkstorlek och innehåll.
  6. Om det då visar sig att det finns en bristande överensstämmelse mellan antalet avprickningar i röstlängden, antalet valkuvert och antalet röster, i fler distrikt än vad som motsvarar det antal röster som behövs för en ändrad mandatfördelning, finns det bara en enda rimlig utväg.
  7. Det är en bristande överensstämmelse i förhållande till fullmäktiges beslut.
  8. Denna bristande överensstämmelse har samband med kronans olikbladiga utveckling.
  9. Dessa ursprungliga modelleringar kritiserades av många på grund av bristande överensstämmelse med verkligheten.
  10. Namnet är känt även utsocknes på grund av bristande överensstämmelse mellan stavning och uttal.
  11. Generellt finns det en bristande överensstämmelse mellan väljare och valda, de valda står till höger om väljarna, säger Lennart Nilsson.
  12. Bristande medvetande är med denna definition en bristande överensstämmelse mellan en individs uppfattning av ett objekt och detta objekts reella beskaffenhet.
  13. Det fanns också bristande överensstämmelse mellan svenska och utländska tjänstegrader varvid svenska militärer hade " avsevärt lägre tjänsteställning än sina utländska motsvarigheter".
  14. År 1843 kallades han till professor i Leipzig samt blev 1848 sachsisk utrikes-och ecklesiastikminister, men drog sig snart tillbaka till följd av bristande överensstämmelse med sina kollegor.
  15. Hos samtid och eftervärld har Seneca, den rike hovmannen, ej utan skäl fått uppbära klander för bristande överensstämmelse mellan liv och lära, något som han också delvis medger, liksom man inte sällan finner uttalanden som röjer djup psykologisk blick för människoandens svagheter.
  16. Sociologen Jens Rydgren, som har studerat hur välfärdschauvinism kommer till uttryck, har bland annat tittat på det franska partiet Front National och menar att partiet målar upp ett scenario som bygger på idé om konkurrens om knappa resurser – vars mobiliserande kraft finns i förmågan att attrahera känslor av missunnsamhet och förbittring – som kopplar invandring till arbetslöshet, men även till upplevelsen av bristande överensstämmelse mellan det egna välbefinnandet och det förväntade välbefinnandet.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Barbro
  Svensk variant av det grekiska namnet Barbara: främling eller icke-grekisk kvinna.
 • Barbara
  Grekiskt namn som betyder främling eller icke-grekisk kvinna.

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2