/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Vad betyder centralistisk?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till centralistisk

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Antonymer till centralistisk

  1. decentralistisk

Är glamma en synonym till väsnas?

Hur används ordet centralistisk?

  1. Vidare skulle en strikt centralistisk kommandostruktur riskera att kväva handlingsfrihet och motverka nödvändigt beteende som självorganisering och improvisation.
  2. Under Francos fyra decennier långa styre var modellen starkt centralistisk med hård repression mot potentiella utbrytare.
  3. Förslaget präglas av en centralistisk och delvis protektionistisk anda.
  4. De senare ville inte byta ut sitt konkreta och näraliggande bildningsarbete mot teman som en centralistisk partiapparat ville lägga för dem.
  5. Nu hör vi i förväg hur såväl Helmut Kohl och Jacques Chirac som Tony Blair och Göran Persson går till korståg mot något som kallas en europeisk centralistisk statsbildning.
  6. Svar i tiden från en politiker från den spanska höger som allmänt räknas som mer centralistisk än vänstern.
  7. Indevo har genom intervjuerna fått fram en bild av en centralistisk och auktoritärt styrd organisation.
  8. De liberala önskade en mer centralistisk förbundsförfattning.
  9. Men att falla på i grunden ett centralistisk förslag.
  10. Den privata ekonomiska sektorn kontrolleras av en centralistisk planekonomisk statskapitalism.
  11. Det stod klart att Habsburgarna skapat en starkt centralistisk och absolutistisk stat.
  12. – Han har spänt kulturen bakom sin ideologiska vagn och också antagit en mer centralistisk linje.
  13. Han befarar att SVT tagit ett första steg som kan följas av flera i centralistisk riktning.
  14. Junibevægelsen motsätter sig även förslaget till den nya EU-konstitution som anses alltför odemokratisk och centralistisk.
  15. Jakobinernas revolutionära upprättande av en enhetlig och centralistisk fransk stat ses ofta som den ursprungliga versionen av statsnationalism.
  16. Kommunistregimen var centralistisk med Prag som centrum varpå många slovakiska kommunister utrensades, anklagade för att vara " borgerliga nationalister".
  17. Vid sidan av stålverket Vladimir Lenin uppfördes ett bostadsområde med en centralistisk stadsplan och för epoken ovanligt stiliga hyreshus.
  18. På så sätt skapades deras nuvarande demokratiska världssamhälle, som kallas för de Asariska Republikerna och har en centralistisk politisk inriktning.
  19. Båda dessa erbjöd nya alternativ till de två stora partierna, Podemos med en tydligare vänsterprofil och Ciudadanos med en socialliberal och centralistisk mittenpolitik.
  20. Den Bataviska republiken markerade övergången till en mer centralistisk och mer välfungerande regering, från en lös konfederation av oavhängiga provinser till en enhetsstat.
  21. Efter åratal av inbördeskrig proklamerade Rafael Núñezs parti 1886 en ny konstitution, av mer centralistisk karaktär, vilken avskaffade Colombias förenta stater och skapade Republiken Colombia.
  22. Hon skrev i socialdemokratins tidskrift Die Neue Zeit, där hon 1904 polemiserade mot Lenin om den ryska socialdemokratins organisationsform och avvisade hans krav på en centralistisk ledning.
  23. Under förhandlingarna i nationalförsamlingen modifierades författningsförslaget och fick en mindre centralistisk prägel, men Tyska rikets författning av 11 augusti 1919 kan dock i sina grunddrag sägas vara Preuss verk.
  24. Oroligheter i övriga landet ledde till att de amerikanska bosättarna i Texas började kräva ökad autonomi och när Mexikos president Antonio López de Santa Anna år 1835 proklamerade en centralistisk konstitution för hela Mexiko bröt Texasrevolutionen ut.
  25. Efter Schwarzenbergs död 1852 började Frans Josef personligen bli den bestämmande i styrelsen, och han valde i fortsättningen sina ledande ministrar och angav regeringens allmänna riktning, varvid experimenterats än med strängt absolutistisk och centralistisk styrelseform, än med liberal centralism, än med eftergifter åt de många sinsemellan stridande nationaliteterna samt nu till sist med allmän rösträtt och en åtminstone delvis från partikularistiskt nationella synpunkter frigjord regeringspolitik.
  26. Valet av den nya beteckningen " Pura Raza Española" (utgående från det engelska uttrycket purebred eller purebreed), i stället för det traditionella ” andalusisk häst ” (" caballo andaluz"), är förståeligt genom den förekommande vågen av regenerationism som dominerade i Spanien efter spansk-amerikanska kriget (i Spanien ibland kallat ” Katastrofen 98 ”) och i beaktande av att uppfödning och marknadsföring av hästar låg i militärens händer och att Spanien då var en centralistisk stat.
  27. Landets invånare motsatte sig starkt Josef II centralistiska och absolutistiska reformer.
  28. Under medeltiden före släkten en stol kamp mot den centralistiska engelska ämbetsmannastaten.
  29. Naturvårdsverkets centralistiska beslut sätter riksdagens beslut om regional förvaltning av viltstammarna ut spel, anser kritikerna.
  30. Därmed finns en kritik mot den hierarkiska och centralistiska statsmakten och den parlamentariska representativa demokratin.
  31. 1903, efter Brysselkongressen, anslöt sig Akselrod till mensjevikerna, motståndarna till Lenins centralistiska och autokratiska åsikter.
  32. Precis som sina föregångare, kritiserade Bakunin Marx för, vad han kallade, dennes centralistiska och auktoritära ideologi.
  33. Ett annat drag var den centralistiska förhandlingsmodellen, där mindre förhandlingar utgår från huvudavtal fattat mellan LO och SAF.
  34. Efter 1918 kom Narodna Odbranas systen att sammanfalla med den centralistiska enhetspolitiken i Jugoslavien gentemot speciellt kroaternas autonomiska strävanden.
  35. Sedan 2011 har det konservativa och centralistiska Partido Popular (PP) lett både Spanien och de flesta andra autonoma regioner i landet.
  36. Luxemburg motsatte sig SPD:s reformistiska politik och den socialdemokratiska rörelsens alltmer centralistiska och hierarkiska struktur, som ökade klyftan mellan ledningen och fotfolket.
  37. Han spelade även en viktig roll vid tillkomsten av 1861 års författning, och för främjandet av ministären Anton von Schmerlings frisinnat centralistiska politik.
  38. Detta centralistiska drag fick utstå kritik från vissa fackförbund som var rädda att det skulle stärka LO:s makt på bekostnad av mindre fackliga enheter.
  39. Nazityskland hade däremot starka centralistiska inslag ; i kontrast mot den maktfördelningen påbjöd segermakterna efter andra världskriget att Tyskland skulle återgå till det beprövade federala systemet.
  40. De italiensktalande sydtyrolarna negligerades av den fascistiska staten och har idag en positiv inställning till områdets autonomi, medan bosättarna länge stödde centralistiska partier av fascistisk art.
  41. En del historiker betraktar denna period som en av de allvarligaste politiska kriserna i Europas historia, kännetecknad av konservativa samhällsgruppers uppror mot absoluta monarker med centralistiska ambitioner.
  42. December 1867-april 1870 satt han som handelsminister i den liberala och centralistiska ministär, som en tid leddes av furst Auersperg och sedermera av Giskra och Hasner.
  43. De italiensktalande sydtyrolarna negligerades av den fascistiska staten och har idag en positiv inställning till områdets autonomi, medan bosättarna idag inte sällan stödjer centralistiska partier av fascistisk art.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Sune
  Svenskt namn som betyder son.
Besläktade namn: Sonny, Sone

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs centralistisk?

adjektiv
positiv en centralistisk
ett centralistiskt
den|det|de centralistiska
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2