Vad betyder cost-benefit-analys?

  1. metoder att mäta den samhällsekonomiska lönsamheten hos framför allt offentliga investeringsprojekt
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är nara en synonym till sammanfoga?

Hur används ordet cost-benefit-analys?

   1. För att beräkna vinsten görs en cost-benefit-analys.
   1. Bohm introducerade även den moderna versionen av cost-benefit-analys i Sverige.
   1. För infrastruktursatsningar görs en cost-benefit-analys av den samhällekonomiska nyttan istället för räkna faktiska inbetalningar.
   1. Han ägade sig från 1970-talet också åt miljöekonomi och transportekonomi, där han bland annat förordade att cost-benefit-analys skulle ligga till grund för investeringsbeslut i transportsektorn.
   1. Aplocera cotangens är en fjärilsart som beskrevs av Fritsch 1911.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Disa

Fornnordiskt namn med betydelsen gudinna. Kortform Desideria och Hjördis, även av namn med suffixet -dis..

Hjördis

Isländskt namn bestående av betydelseelementen svärd och gudinna: svärdets gudinna..