/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till dold av

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet dold av?

  1. Den ligger nästan helt dold av växtlighet.
  2. Den främre ryggfenan är delvis dold av en hudflik.
  3. Krypgrunden där jättepartiet med amfetamin hölls gömd var dold av en spis.
  4. Floden beskriver han var dold av träd och där finns inga promenadstigar.
  5. De emotsatte sig att bilden visades med ena halvan dold av skynken.
  6. Han lyste mot stället där kroppen låg, men den var då fortfarande väl dold av kartonger.
  7. I korets golv fanns en gravsten i sandsten och delvis dold av altarringen.
  8. Han skyndade dit med en kolonn och kunde dold av molnet närma sig fienden bakifrån.
  9. Själva blommorna sitter på kolvens nedre del, som är dold av hölsterbladets ihoprullade nedre del.
  10. Detta mönster är synligt även om ljuskällan är dold av moln, vegetation eller ett berg etc.
  11. Stenen som sitter inmurad i kyrkans vapenhus är till större delen dold av puts och tegelgolv.
  12. Den nödige mannen hade stått två timmar i kö till en studentnation när han gick bort till en lövhög och lättade på trycket, dold av sin jacka.
  13. Är man då dold av vegetation och har svårt att ropa på grund av sina skador finns risken att man inte blir funnen.
  14. ” Vi har fått veta att en sliten och övergiven byggnad, som tidigare varit dold av tät vegetation, i själva verket var ett fängelse som byggdes för många år sedan.
  15. Under havandeskapet lever hon avskilt och dold av slöjor för att undgå människors blickar och i sinom tid återvänder hon med barnet på armen.
  16. Det är de kuddlika arterna som är populärast för odling, då de kan ha en så riklig blomning att själva tuvan blir helt dold av blommor.
  17. I senare år har den fallit omkull och ristningen är nu dold av lavar och mossa, medan hela stenen är inbäddad i högt gräs och sly.
  18. En 70-årig man tros ha legat död i sin egen trädgård i Karlshamn, delvis dold av en rishög, i flera månader medan hans jämnåriga hustru levde kvar i huset som om ingenting hänt.
  19. Som för alla Entognatha är mundelarna dolda av huvudkapseln.
  20. – Smugglarna kan gömma valparna, ibland uppemot fyra-fem stycken, i lådor dolda av annan packning.
  21. – Smugglarna kan gömma valparna, ibland uppemot fyra – fem stycken, i lådor dolda av annan packning.
  22. De flesta supernovorna är dock dolda av stoft och gas och kan inte observeras.
  23. Chattplattformen utvecklades och administrerades i det dolda av FBI, och de lyckades etablera den som kommunikationsväg i kriminella kretsar.
  24. 744 liter öl, 60 liter sprit och 5 000 cigaretter fanns i personbilen, dolda av filtar för att ingen skulle se.
  25. På denna bild syns knappt de mellersta täckarna och de mindre täckarna är helt dolda av skulderfjädrarna.
  26. På denna bofinkshona syns knappt de mellersta täckarna och de mindre täckarna är helt dolda av skulderfjädrarna.
  27. Vid mitten av 1960-talet, när invändiga restaureringsarbeten utfördes, upptäcktes målningar som var dolda av flera lager kalk.
  28. Gamla vapenhuset revs antagligen på 1680-talet och av detta återstår bara några grundstenar som är dolda av grus.
  29. När miljöinspektören själv åkte ut till gården hittade hon mycket riktigt ett tiotal döda djur travade mot en mur, delvis dolda av en pressenning.
  30. -Det går att ta sig fram i högre terräng, men man ska vara observant på stigarna eftersom de rösade markeringarna kan vara dolda av snön.
  31. Infraröd astronomi är särskilt användbart för observationer av galaktiska regioner som är dolda av rymdstoft, samt för studier av molekylära gaser.
  32. I Michelle Wennströms porträtt av en tjej rinner mascaran från ögonen som är dolda av en remsa med texten ” I´m fine ”, det vill säga ” jag mår bra ”.
  33. När kyrkan rappades blev fragmenten dolda av kalkputs och först i september 1942 när putsen knackades bort kom de åter fram och fritogs.
  34. Kontrollera särskilt rensluckor, ventiler och de delar av skorstenen som genomlöper bjälklag eller på annat sätt är dolda av garderober, paneler o dyl.
  35. Demonstranterna som ny fyller Bangkoks gator vill ha bort regeringen som de säger styrs i det dolda av den avsatte förre premiärministern Thaksin Shinawatra, nu i exil i Dubai.
  36. Som de flesta pigghajar har den en tagg främst i varje ryggfena, men taggarna är mycket små och till största delen dolda av hud.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Niklas
  Nyare variant av det grekiska namnet Nikolaus som består av betydelseelementen seger och folk.
 • Nikolaus
  Grekiskt namns om består av betydelseelementen seger och folk.
Besläktade namn: Nicholas

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2