Vad betyder genom?

Hur uttalas genom?

 1. [jenå:m]
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är stos en synonym till krage?

Hur används ordet genom?

 • prep.
   1. Naturgasen ska levereras genom rörledningar som står klara inom två månader.
   2. När personal och förtroendevalda kom till jobbet under måndagen kunde de inte komma genom kommunhusets entré.
   3. Via trådlösa nätverk började butikerna spåra kunderna genom deras mobiltelefoner.
   4. Michael Jackson skyndar genom en mörk korridor i helvetet.
   1. Företaget skriver i ett pressmeddelande att systemet bygger på ansiktsigenkänning genom militära algoritmer och att man som användare kan koppla ett kontokort som betalningssätt till sitt konto.
   2. Det finns goda skäl att anta att människor med rötter i andra kulturer i vissa avseenden kan skilja sig från dem med långvarig inhemsk bakgrund och att skillnaderna minskar över tid genom assimilering samt genom att invandrarna påverkar den svenska kulturen.
   3. Konflikten mellan hennes sexuella praktik och muslimska tro löste hon genom att betrakta sig som en heterosexuell och genom att uppträda kvinnligt.
   4. Men samhället har framför allt ett ansvar att genom skolan hjälpa unga till en hälsosam livsstil.
   5. Att man genom kollektivavtal kan avvika från anställningsskyddslagens regler tycker både jag och Hillevi Engström är bra.
   6. Så det fanns ett behov för shorts som vi nu tillgodosett genom den nya policyn.
   1. Vad blir fyra genom tolv?
 • subst.
   1. En apas genom och en människas skiljer sig mycket mer än forskare tidigare trott, visar en ny studie.

Historik för genom

 • genom, igenom, vardagligt o. dialekt även gönom, i dialekt också gömmen (jämför fornsvenska gömon) genom konsonantomställning, fornsvenska (i) genom (gin-, gyn-, gön-), motsvarande fornisländska o. fornnorska (í)gegnum, gǫgnum, fornnorska gøgnum, danska (i)gjennem, jämför anglosaxiska gegnum, rakt fram; egentligen dativ plural till adjektiv gen, motsvarande fornisländska o. fornnorska gegn osv.; bildat som ömsom. Formernas utvecklingshistoria är i vissa avseende omstridd o. dunkel; jämför Kock Ark. 9: 263, 10: 303, PBB 18: 430, Ljudh. 2: 14, Uml. u. Br. s. 232 med litteratur; se även under gen. — Det förstärkande genom-, t. ex. genomelak, även som två ord, nu värd., redan hos Spegel 1685: genomarg.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Eivor

Norskt namn med oklar betydelse..

Majvor

Nybildat namn sammansatt av namnet Man och ett efterled utan klar betydelse..

Hur böjs genom ?

preposition
oböjligt genom
adverb
oböjligt genom
substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett genom genomet genom genomen
genitiv ett genoms genomets genoms genomens