Vad betyder infusion?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är invers en synonym till spegelbild?

Hur används ordet infusion?

   1. Enligt Fass rekommendationer skall också Midazolam för sedering till prematura barn ges som infusion snarare än injektion.
   2. Den blev mycket komplicerad trots maximal infusion och extra oxytocininjektioner.
   3. Nedkylningen består i sänkning av kroppstemperaturen genom infusion av kall vätska i blodbanan med samtidig muskelrelaxering och sedering för att förhindra kompensatoriskt huttrande.
   4. Speciellt vid opioidresistenta smärtor erbjuder intratekal infusion av morfin och bupivakain en säker och effektiv smärtlindring utan sedering.
   5. Kraftig sedering genom infusion av höga opioiddoser eller lytisk cocktail erbjuder ej sådan kontroll och bör om möjligt undvikas.
   6. En pålitlig fixering av katetern är helt nödvändig för att ett system för intratekal infusion skall fungera säkert i hemmiljö.
   7. Initiala provsvar visar låga kaliumvärden varför infusion med kalium ges.
   8. Trombolysmedel kan ges som intravenös infusion eller genom lokal applikation i den ockluderade artären efter superselektiv kateterisering.
   9. Nitrater: Intravenös infusion av nitroglycerin är värdefull för symtomreduktion vid akut måttlig till uttalad hjärtsvikt hos infarktpatient som ej är hypoton.
   1. Vi avrundar måltiden med en lindrande het infusion på det höga citrongräs som förstås också kommer från parets egen bakgård.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gabriel

Hebreiskt namn som betyder Guds kämpe..

Rafael

Hebreiskt namn som betyder Gud har läkt. .

Hur böjs infusion ?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en infusion infusionen infusioner infusionerna
genitiv en infusions infusionens infusioners infusionernas