/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till interjektion

Hur upplevde du uppläsningen av interjektion?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet interjektion?

  1. Kanske är det så att det här skrivsättet med utelämnat kommatecken efter interjektion håller på att sprida sig även till andra ord än hej.
  2. Det nu vanliga hälsningsordet " hej" var tidigare bara en interjektion.
  3. ” O ” är alltså inte en interjektion, ” Oh! ”, utan en bestämd artikel.
  4. Ofta inleds önskesatsen av en interjektion (ack) eller konjunktion (om, om ändå).
  5. En version av bred omega är (Ѽ ѽ) som används som en interjektion, “ O! ”.
  6. För att återge deras betydelse i en viss kontext måste man ofta parafrasera en interjektion med en eller flera satser.
  7. Många -is-ord är adjektiv (såsom bakis, poppis, sotis) och det förekommer även enstaka adverb (bergis i betydelsen säkert) och en interjektion (grattis).
  8. (utrop), var så god(som ju lexikaliserats till varsågod och kan betraktas som en äkta interjektion) och far väl(också den lexikaliserad sammanskriven).
  9. I svenska inleds en utropssats ofta av en interjektion, följd av ett pronominellt ord (vad, så, vilken, en sådan), till exempel Å, vad vacker du är!
  10. Det finns tio ordklasser (część mowy) i polska språket: substantiv (rzeczownik), adjektiv (przymiotnik), verb (czasownik), räkneord (liczebnik), pronomen (zaimek), adverb (przysłówek), preposition (przyimek), konjunktion (spójnik), interjektion (wykrzyknik) och partikel (partykuła).
  11. är ett uttryck som kommer från den spanska interjektionen ¡ay!
  12. En apostrof (’) används för att markera en glottisstöt, vilket betyder att man gör en ” stöt ” genom att pressa ihop stämbanden, såsom i den engelska interjektionen ” uh-oh! ” eller som D:et i danska stød.
  13. De innehåller dessutom ofta interjektioner.
  14. Dessa ordgrupper kallas sekundära interjektioner.
  15. Dit hör interjektioner, tilltalsord och parenthetica.
  16. En stor grupp interjektioner är utropsord, till exempel Aj! , Oh! , Usch! , Tjoho!
  17. Det finns även en stor grupp onomatopoetiska (ljudhärmande) interjektioner som pang! , plask!
  18. Ord från andra ordklasser kan sättas ihop så att de tillsammans fungerar som interjektioner.
  19. Originalspråket är ryska, men mycket få ord används (de som förekommer är oftast interjektioner).
  20. Reduplikation förekommer i svenska exempelvis i interjektioner som pang-pang och konstruktioner som vackert, vackert.
  21. Fristående från dessa finns det en massa av verbala och nominella affix, interjektioner och andra partiklar.
  22. Alla övriga ordklasser som är vanliga i indoeuropeiska språk finns belagda, artiklar, pronomen, prepositioner, räkneord, partiklar, adverb, konjunktioner och interjektioner.
  23. Portugisiska gör en klar åtskillnad mellan de olika ordklasserna, som innefattar verb, substantiv, pronomen, adjektiv, adverb, prepositioner, artiklar, konjunktioner och interjektioner.
  24. är ett så kallat stort skiljetecken som inom åtskilliga skriftspråk används som avslutning på utrop, uppmaningar, önskningar, tilltal, hälsningar och liknande interjektioner.
  25. Partikel är en ganska vag grammatisk term, där man oftast avse oböjliga " småord" som inte naturligt hör hemma i de mer etablerade ordklasserna adverb, konjunktioner, prepositioner och interjektioner.
  26. Det finns ett antal ord som kan sägas vara en sorts " hybrider", genom att till formen (eller den tidigare formen) vara imperativa verbfraser, men som ofta eller alltid fungerar som interjektioner av sistnämnda slag ovan, eller åtminstone upplevs som samma ordtyp.
Nyhet

Historik för interjektion

 • interjektion, Moberg 1815; jämför 1735: 'Pöfwelen (dvs. pöbeln) gör narracktiga interjectioner' (Molander 1753 har den latinska formen) = nyhögtyska, av det likabetydande latin inlerjectio (genitiv -ōnis), egentligen: mellanord, till inlerjicere, kasta emellan (till jacere, kasta).

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Bernhard
  Tyskt namn som består av betydelseelementen björn och stark eller hård: björnstark.
 • Bernt
  Variant av det tyska namnet Bernhard som består av betydelseelementen björn och stark eller hård: björnstark.
 • Besläktade namn: Berna, Berhardina

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs interjektion?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en interjektion interjektionen interjektioner interjektionerna
genitiv en interjektions interjektionens interjektioners interjektionernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt