Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet invertebrat?

   1. Från 1905 arbetade han som assistent i invertebrat zoologi på Museum of Comparative Zoology vid Harvard University.
   1. Av hans arbeten, som omfattade vitt skilda områden, kan nämnas följande: Förteckning öfver svenska podurider (1871), Sveriges podurider beskrifna (1872), Collembola borealia (1876), genom vilka arbeten kännedomen om denna morfologiskt intressanta insektgrupp högst väsentligt främjades, avhandlingen Neomenia, a new genus of invertebrate animals, described (1875), varmed han lade grunden till kännedomen om en helt ny mollusktyp, Über die Byssus des Mytilus edulis (1877, av Vetenskapsakademien belönat med Flormanska priset), Studien über den Bau und das wachsthum des Hummerpanzers und der Molluskenschalen (1882), Bau und Entwicklung der Barten bei Balænoptera sibbaldii (1883), Ueber das System der Nagethiere, eine phylogenetische Studie (1899, belönad med Björkénska priset), Das Labyrinth der Fische, ein Organ zur Empfindung der Wasserbewegungen (1903).
   1. Sapromyza invertebrata är en tvåvingeart som beskrevs av Mario Bezzi 1928.
   1. Arten äter nästan uteslutande vattenlevande invertebrater.
   1. Javavipan livnärde sig på vattenlevande invertebrater och frön.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Dagmar

Nordisk variant av det slaviska namnet Dragomir: fredsäll..

Rigmor

Danskt namn som betyder den mäktiga mön..