/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till kroppskrafter

Hur upplevde du uppläsningen av kroppskrafter?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

kroppskrafter är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet kroppskrafter?

  1. Och jag längtar så intensivt att få bidra med mina kroppskrafter till något samhällsnyttigt.
  2. Hade man kroppskrafter över så var det bara att ned i diket!
  3. Hans kroppskrafter och hans tankeförmåga svek honom samtidigt.
  4. Är det motsägelsefullt eller tvärtom självklart att man genom kroppsligt mod skall acceptera att människans kroppskrafter inte längre är efterfrågade på arbetsmarknaden?
  5. ' Gubben Rim ' var känd för sina kroppskrafter.
  6. Han var också känd för sina kroppskrafter och oräddhet.
  7. Annars missade han inte ett tillfälle att visa sina enorma kroppskrafter.
  8. Efter mordet separerades den dödes huvud från kroppen, något som enligt rättsläkaren kräver betydande kroppskrafter och flera redskap.
  9. Calle Sven som växte upp på Söder i Stockholm, visade redan i tonåren prov på stora kroppskrafter.
  10. Den andra medaljongen bygger på en gammal kristen legend om den Helige Kristoffer, utrustad med ovanliga kroppskrafter.
  11. Malmunger påpekade också att det fordras avsevärda kroppskrafter för att flytta den döda kroppen och att 15-åringen är ganska klen.
  12. En dålig höft har blivit allt sämre, och när han som bäst hade behövt sina kroppskrafter, är han inte mycket till flyttkarl.
  13. På en vecka talade han i allmänhet 40, ofta 60 timmar, och detta oerhörda arbete uttömde alltför tidigt hans dessutom svaga kroppskrafter.
  14. Dessutom ivrade han med framgång för de akademiskt bildades deltagande i den sociala hjälpverksamheten bland de fattigaste i London, men överansträngning bröt tidigt hans kroppskrafter.
  15. Han biträdde på kallelse av en mängd församlingar från olika delar av landet vid ordnandet av deras folkskoleväsende, men överansträngde sina av naturen ej synnerligen starka kroppskrafter.
  16. Men Jaana blev kvar i byn Smalånger, börjar jobba på hemtjänsten där hon får användning för sina kroppskrafter och sitt svedda hjärta i mötet med barndomens demoner, som nu blivit hjälplösa gamlingar, isolerade i sina hem.
  17. Med i det närmaste obrutna själs-och kroppskrafter fortsatte han till nära 90 års ålder sin verksamhet och följde alltjämt med intresse vetenskapens utveckling, liksom han ända till sin död visade ett levande intresse för det samhälle, han tillhört så länge.
  18. Under sin tids partistrider var Serenius inom sitt stånd huvudman för mössorna och således fiende till hattpartiets " äventyrliga" planer, vare sig krig, såsom det ryska 1741, konstlade näringsyrken eller den tidens djärva handels-och fabriksföretag. » Vid riksdagerna var han en av dem, som ofta ledde överläggningarna och ej sällan under sitt partis övervälde den, som dikterade besluten. » Ännu in i sena ålderdomen bibehöll han själs-och kroppskrafter nästan oförminskade, samt avled av en gängse farsot i Strängnäs 4 september 1776.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-13

 • Kaj
  Mansnamn med danskt ursprung. Även kvinnonamn som är en kortform av Kajsa: ren eller kysk.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt