Vad betyder kunna?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är välnärd en synonym till rund?

Hur används ordet kunna?

   1. Det här är något som du borde kunna allt om och att du inte kan svara alls gör mig djupt bekymrad.
   1. Enligt statens regler ska den som är anställd på regeringskansliet inte samtidigt kunna få arvoden för att man sitter i statliga styrelser.
   2. För att vi ska kunna hantera dessa på ett bättre sätt måste näringsliv och det offentliga skapa en bättre dialog i krishanteringsfrågor där den offentliga sidan måste vara betydligt klarare i sin rolltolkning och styrning.
   3. Ingen annan lär kunna blanda sig i segerstriden i damklassen.
   4. Varför är det viktigt att kunna bilda familj med någon av samma kön?
   5. Enligt World Energy Council ska man kunna borra på cirka tjugo olika platser i landet.
   6. Sida hoppas kunna minska den oron med en ny typ av bistånd.
   7. Gråa byråkrater skulle aldrig kunna göra det som Hitler åstadkom.
   1. Allt för att Munchmuseet ska kunna ta hand om vinsterna av kitschförsäljningen.
   2. Liksom en svensk köpare ska kunna se produktionsorten på förpackningen till en europeisk vara ska hon kunna se om en israelisk vara härstammar från ockuperat område.

kunna i ordbok från 1870

 • Betydelse: Betecknar möjlighet öfver hufvud, Förmå deremot styrka att göra något, kraft att handla eller verka. Kunna är till begreppet vidsträcktare och kan sägas både om lefvande varelser och liflösa ting. I allmänt språkbruk' förvexlas dock ofta begge dessa verber med hvarandra.
  Synonymer: orka, förmå, mäkta
 • Betydelse: Äga färdighet, skicklighet, kännedom, insigt i yrke, konst, vetenskap.

Historik för kunna

 • kunna = fornsvenska: känna, veta, vara i stånd, vara möjlig, lära, undervisa = fornisländska o. fornnorska kunna, danska kunne, gotiska, fornsaxiska, fornhögtyska kunnan, (nyhögtyska können), anglosaxiska cunnan (engelska pres. can); besläktat med litauiska žinóti, känna, o. likbetyd. ord i avestiska, arm. o. fir.; med avljudsformerna urindoeuropeiska gnē, gnō i fornisländska o. fornnorska kná, kann, knár, duktig, fornhögtyska irknâan, märka, lära känna, anglosaxiska cnáwan, veta (engelska know), latin (g)nōsco, känner, gnāvus, kunnig (jämför inkognito, nobel, not 2), forngrekiska gignṓskō, lär känna, gnō̃sis, insikt, kunskap (se diagnos), och så vidare Det andra n i urgermanska kunnan är presensbildande. Grundbetydelsen var: känna, veta (kvar i t. ex. kunna utantill, motsvarande nyhögtyska auswendig können, kunna sin läxa osv.); senare: förmå och dylikt, i vilken betydelse ordet undanträngt fornsvenska magha, mogha = fornisländska o. fornnorska mega. — Inte kunna med ngn = danska ikke kunne med en, jämför fornisländska o. fornnorska kunna e-u (vel, illa). — Jämför känna samt kund, kungöra, kunskap, konst, kön 2, miskund, urkund, varkunna.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Eivor

Norskt namn med oklar betydelse..

Majvor

Nybildat namn sammansatt av namnet Man och ett efterled utan klar betydelse..

Hur böjs kunna ?

verb
aktiv
grundform att kunna
nutid kan
dåtid kunde
supinum har|hade kunnat