/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

nyplatonsk är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet nyplatonsk?

  1. Ascensionen hos Bureus går dock i nyplatonsk anda från ett okunskapens mörker och en bundenhet i kroppen mot stegvis högre grader av upplysning.
  2. Genom hela dikten löper det en stark nyplatonsk underton.
  3. Patrizi bekämpade den aristoteliska filosofin och förband Telesios naturfilosofi med en nyplatonsk emanationslära.
  4. I valet mellan Aristoteles och Platon hade den senare klart företräde, i synnerhet i nyplatonsk tappning.
  5. Medeltidens filosofi utmärks av en nyplatonsk strömning, i Plotinos efterföljd, av auktoritär aristotelism, och en platonsk realism.
  6. Denna kvietistiska lära, som är en grekisk nyplatonsk form av mystikens segertåg genom Europa, frambärs främst av Gregorios Palamas.
  7. Hans världsåskådning kännetecknas av mystik i nyplatonsk riktning, och han var påverkad av bland andra Platon och Nicolaus Cusanus.
  8. Denna kvietistiska lära, som är en grekisk nyplatonsk form av mystikens segertåg genom Europa, frambärs främst av Gregorios Palamas, sedan ärkebiskop av Thessaloniki.
  9. Bernardus Silvestris var en nyplatonsk kristen filosof (förmodad livstid ca 1085-1178) bl.a. verksam vid katedralsskolan i Chartres, men framför allt vid katedralsskolan i Tours.
  10. Hon är främst känd för Rime della signora Tullia d ' Aragona e di diversi a lei, i vilken hon i nyplatonsk anda försvarade kvinnors rätt till sexuell och romantisk autonomi.
  11. Under pseudonymen Avicebron skrev Gabriol på arabiska Mekor chaijm (" Livets källa"), en nyplatonsk traktat om materia och form, som i latinsk översättning omkring 1150 blev av stor betydelse för skolastiken, accepterad av franciskanerna, bekämpad av dominikanerna.
  12. Dionysios teologi är starkt mystisk och nyplatonsk samt delar in världen i olika andliga hierarkier där Gud är den högsta hierarkin som är källan till allt och därför står över allt – till och med existens och icke-existens.
  13. Enligt den nyplatonske filosofen Proklos fanns det ursprungligen fyrtio stycken.
  14. Även senare teologi har nyplatonska drag.
  15. Han intog en ansedd ställning bland de nyplatonska filosoferna.
  16. Här utgör gnostiska, nyplatonska och zoroastriska motiv tydliga inslag.
  17. I det nyplatonska systemet kallar man detta för ” fallet ”.
  18. Simplikios från Kilikien var en av de sista nyplatonska filosoferna.
  19. Omkring år 400 blev hon ledare för den nyplatonska akademin.
  20. Den nyplatonska Akademien återupprättades av Plutarkos från Alexandria år 410.
  21. Den nyplatonska Akademien nådde sin höjdpunkt under Proklus (som dog 485).
  22. Han översatte och kommenterade bland annat Platons samt Plotinos och andra nyplatonska skrifter.
  23. Den androgyna människan är i den nyplatonska filosofin den högsta formen av vara.
  24. Kroppen, den materiella delen av människan, saknar enligt den nyplatonska ontologin verklig substans.
  25. Verket, som är mycket omfattande, innehåller en kombination av nyplatonska, kabbalistiska och esoteriska idéer.
  26. Aidesia, död efter 450, var en grekisk filosof som tillhörde den nyplatonska skolan i Alexandria.
  27. Hypatia var grekisk filosof av den nyplatonska skolan, dotter till matematikern, filosofen och astronomen Theon.
  28. Asklepigenia, död efter år 430, var en grekisk filosof, mystiker och professor vid den nyplatonska skolan i Aten.
  29. Många nyplatonska filosofer var etniska greker, såsom Ammonios Sakkas, Plotinos, Porphyrios, samt andra viktiga filosofer från epoken som Longinos.
  30. Platons vikt vid eros, dialogformen, hans estetik, och den nyplatonska metafysiken var idéer i tiden, och inte Aristoteles nyktra, mästrande resonemang.
  31. Här formades även hans intellekt i umgänget med de nyplatonska filosofer, konstnärer, poeter och lärda män som Lorenzo hade samlat kring sig.
  32. Bland hans övriga gärningar var att översätta Pseudo-Dionysios skrifter till latin, troligen i syfte att förbinda nyplatonska drag med kyrkans lära.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs nyplatonsk?

adjektiv
positiv en nyplatonsk
ett nyplatonskt
den|det|de nyplatonska
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Dagens namnsdag 2022-07-04

 • Ulrika
  Femininform av det tyska namnet Ulrik som betyder godsherre eller makt genom ärvd egendom.
 • Ulla
  Kortform av det tyska namnet Ulrika som i sin tur är en femininform av det tyska namnet Ulrik: godsherre, makt genom ärvd egendom.
 • Besläktade namn: Rika, Ulrike

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2