Vad betyder offentlig?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet offentlig?

   1. Eller är spelarna för rädda att få offentlig kritik av sin förbundskapten att de fegar ur i spelet?
   2. Att göra sitt kändisskap till en offentlig livsstil är inget för henne.
   3. Ljuden ska användas som en del av en offentlig konstinstallation.
   1. Det hämmar därmed den långsiktiga utvecklingen av såväl näringsliv som offentlig sektor.
   2. Hans fastighet kommer att övergå i offentlig ägo och huset ska inom kort rivas.
   3. Centerpartiet vill att lagen om offentlig upphandling ska förändras så att det blir enklare att ställa krav på djuromsorg och miljöhänsyn vid upphandling.
   4. Vårdslantarna är förstås ändliga; i praktiken innebär modellen med en offentlig sjukvård att de måste ransoneras.
   5. Marschen sammanfaller med de senaste veckornas oroligheter där hundratusentals brasilianare gått ut på gatorna för att protestera mot korruption och bristande offentlig service.
   6. Vänsterpartiet vill ändra grundlagen för att göra det svårare att sälja ut offentlig egendom.
   7. Vi vill se ökat inflytande för brukare och personal i offentlig service.

offentlig i ordbok från 1870

 • Betydelse: Som sker, försiggår, göres inför allmänheten, är bestämd för allmänhetens bruk eller staten tillhörig, till exempel offentliga lustbarheter, offentlig tacksägelse, offentliga byggnader, skolor.

Historik för offentlig

 • offentlig, 1613 = danska, från äldre nyhögtyska offentlich (jämför nyhögtyska öffentlich), av medelhögtyska offenlîch (med tyskt t-inskott som i egentlig, ordentlig), fornhögtyska offanlîh = anglosaxiska openlíc; till nyhögtyska offen = öppen.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ragna

Nordisk kortform av feminina namn som börjar på Ragn-: gudamakter..

Ragnar

Nordiskt namn som består av betydelseelementen gudamakter och krigare..

Besläktade namn: Reiner, Rauno, Rainer, Ragni

Hur böjs offentlig ?

adjektiv
positiv en offentlig
ett offentligt
den|det|de offentliga
komparativ en|ett|den|det|de offentligare
superlativ är offentligast
den|det|de offentligaste