Visar resultat för små, menade du liten?

Vad betyder små?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

små i sammansättningar

Är menetekel en synonym till förebud?

Hur används ordet små?

   1. Han tror att det kan röra sig om små byggfirmor som inte har rent mjöl i påsen som väljer att göra på det här sättet.
   1. Kulor av is och bollar av snö tillhör naturens små överraskningar.
   1. - Har man små barn är det viktigt att hålla sig uppdaterad.
   1. Rekrytering är kostsamt och små företag är extra utsatta för riskerna med felaktiga rekryteringar.
   1. Den typen av utbetalningar är i regel vanligare bland små företag.

små i ordbok från 1870

Historik för små

 • små, nu blott i neutr. smalt som plural till liten o. i sammans.; i äldre svenska o. dialekt även i uttryck såsom t. ex. sillen (kollekt.) är små, jämför lagspråkets små oduglig skog BB, fornsvenska smä(r), liten, ringa, fin = fornisländska o. fornnorska smdr, danska srnaa, av urgermanska *smcéha-, jämte *smcéhia- i fornhögtyska småhi, jämför medellågtyska smd-, till urindoeuropeiska smek-, smak-, enligt somliga besläktat med mager utan s o. med grammatisk växling (h ~ g-). Se för övrigt försmå, Småland, småle, småningom, småtting, smäda, s m ak ta, j smälek, ävensom under det dock ej j säkert besläktat smäcker. — Små grytor j lia också öron, se öra. — Små tjuvar hänger man, de stora låter man gå, motsvarande i danska, jämför Grubb 167g: 'Små tiufwar hängias opp, för dhe stoora | taar man Hatten aff, 'Små tiufwar l hängias i Galgan, dhe stoora i Gullkädior', Törning 1677: 'Store tiufwen ! slipper, d hen lille gåår til hängieby', ! ävensom t. ex. P. Månsson s. 711: 'offte i gripe the store röffwerene och tiuff-; werne the små tiu.ffwerne och them i vphengie vten miskundh'; motsvarande (ä.) nyhögtyska kleine dieb henkt man, grosse dieb ver- schenkl man, reiche dieb hengt man in l gulden kellen, arme in eisen och så vidare (andra j varianter Grimms Wb. u. dieb).

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gun

Fornnordiskt namn med betydelsen strid. Även en kortform av namn med förledet Gun-..

Gunnel

Svensk form av det fornnordiska namnet Gunhild som betyder stridsmö..