Vad betyder se?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är europa en synonym till jupitermåne?

Hur används ordet se?

   1. Patrick Bateman skulle bara se yuppienallarna vi har i dag.
   2. Liksom en svensk köpare ska kunna se produktionsorten på förpackningen till en europeisk vara ska hon kunna se om en israelisk vara härstammar från ockuperat område.
   3. På andra bilder kunde man se hur pussies med gitarrer balanserade på fritt liggande oljeledningar på väg att förankras i den röda jorden.
   1. Den som vill se altaret på nära håll får dock inte vara rullstolsburen.
   2. Givetvis skall ni som inte såg det se det.
   3. Grannlandet Turkiet brukar inte se med blida ögon på kurdiska anspråk.
   1. Det går inte att se vad förslaget, om det går igenom, kommer att få för långvarig effekt på samhället.
   1. Vi får se hur det går med den saken.
   1. Ett chockbesked som fick Pia Sundhages lördag att se annorlunda ut än planerat.
   2. Det är också dags att se på vilka vänner det alltmer isolerade landet på Afrikas horn har.
   3. Men ändå med den bestämda uppfattningen att om hon ska tillbringa en helg på pappans lantställe så får fadern se till att först avhysa den nya kärleken.

se i ordbok från 1870

Historik för se

 • se, fornsvenska , sēa, sia (jämför si 2 o. sia) (imperfekt , av *sah; senare sāgh > nysvenska såg, från den grammatiska växelformen plural sāgho) = fornisländska o. fornnorska sjá (av sēa), norska sjaa, danska se = gotiska saíhvan (imperfekt sahv för ljudlagsenligt sah), fornsaxiska, fornhögtyska sehan (nyhögtyska sehen), anglosaxiska séon (engelska see); av urgermanska *sehwan, besläktat med mir. arsecha (3 pers, singular pres. konj.), se. Av ytterst omstridd härledning. Allmännast omfattad var för ett par årtionden sedan Aufrechts formellt tilltalande o. ännu av somliga med en viss sympati omfattade sammanställning (KZ 1: 352) med latin sequi, följa (vartill bland annat socius, följeslagare = anglosaxiska secg, kamrat, krigare, isl, seggr, poet., man; jämför svit); alltså egentligen: följa med ögonen. Häremot tidigast Wiedeman IF 1: 257, som bland annat framhåller det konstlade i den antagna betyd.-utvecklingen o. även erinrar om att betydelse 'följa' i urgermanska språk kvarlever i fornhögtyska beinsegga, 'pedisequa' (J. Schmidt). Med senare anslutning av åtskilliga forskare, sammanställer han själva ordet med latin inquam (av *in-squām), säger, forngrekiska énnepe (av *ensepe, *ensekᵘ̯e) detsamma, litauiska sakýti, säga (se d. o.), till en urindoeuropeiska rot sekᵘ̯, se, som i forngrekiska, latin o. litauiska uppvisar kausativbetyd. 'låta se, visa' > 'säga' (jämför latin dīcere, säga ~ forngrekiska deiknýnai, visa, ävensom nyhögtyska bemerken, se o. säga). För att grundbetydelse i latin inquam och så vidare verkligen är 'säga' talar dock i sin mån parallellroten sag i iriska saigim o. gotiska in-sakan (se säga). I stort sett torde dock t. v. Wiedemanns uppfattning vara att föredraga framför övriga härledningsförslag. Nyligen har emellertid se av Hirt hos Hirt-Weigand o. i IF 37: 231 tolkats som en avljudsform till nyhögtyska schauen (se skåda), till en urindoeuropeiska rot. sekeu eller sekou. Dessutom ett par ännu ovissare förslag. Litteratur se för övrigt Falk-Torp s. 1538, Hirt IF anförd st. — Jämför schau, si 2, sia, sikt 1 o. syn. — Se genom fingrarna med, se finger. Ett äldre ex. än det där anförda finnes hos L. Petri Oec. — Se snett på, P. Svart Kr., jämför danska se skævt til, nyhögtyska jn scheel ansehen. — Om andra uttryck för 'se' (ofta med grundbetydelse 'glänsa') se under blick. Allmänt spritt är urindoeuropeiska derk i forngrekiska dérkomai = sanskrit darç-, även t. ex. i keltiska, besläktat med gotiska gatarhjan, utmärka. Om latin vidēre, se ~ forngrekiska eídon, jag såg, se veta. Om urindoeuropeiska roten spek, se, jämför under spektakel o. speja; om urgermanska sku i liknande betydelse se skåda. — En västgerm. grupp av ord för 'se', stam lōk- o. lōᵹ- representeras av fornsaxiska lôkôn, anglosaxiska lócian (engelska look), se ~ fornhögtyska luogên, skåda (nyhögtyska lugen); åtminstone det senare mölj. med Uhlenbeck Et. wb. d, altind. språk s. 257 besläktat med sanskrit lakṣatē, iakttager, märker.

Namn relaterade till se

 • Saga
 • Ruben

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gudmund

Nordiskt namn med betydelseelementen gud och beskyddare: skyddad av gudarna..

Ingemund

Nordiskt namn bestående av gudanamnet Ing och betydelseelementen beskyddare: skyddad av Ing..

Besläktade namn: Ingeman

Hur böjs se ?

verb
aktiv passiv
grundform att se att ses
nutid ser ses
dåtid såg sågs
supinum har|hade sett har|hade setts
imperativ se
particip
presens seende
perfekt en sedd
ett sett
den|det|de sedda