Synonymer till liten

Föreslå en synonym eller ett motsatsord till liten. | Nytt ord?

Vad betyder liten?

  1. obetydlig i storlek, mängd eller dylikt;
   som liten (var hon) som barn || litet;
   best. sg. lilla, maskulinum äv. lille;
   pl. små;
   mindre, minst
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är tippa av ett motsatsord till ongi?

Hur används ordet liten?

   1. Ingen kan se så argsint ut som en mycket liten fågel som burrar upp sig.
   2. Om man följer påven på Twitter under de dagarna har man avlat som i en liten ask.
   3. Redan som liten flyttade han med familjen till en förort till Paris.
   1. Risken borde vara lika liten som att ett trafikflygplan störtar på Bromma flygplats.
   2. Men coacherna som ska lära ungdomar att starta eget får bara två dagars utbildning och har liten eller ingen erfarenhet av att driva företag.
   3. Chansen att informationen ska vara av värde är så liten att det inte ens är värt att öppna mejlet.
   4. Men det är inte mer än en liten del av befolkningen som har spring i benen.
   5. Wim Wenders har berättat att det är en liten roll.
   6. - Jag kände mig så liten i den där stora staden.
   7. Enligt militärkällor hade ett av barnen troligtvis hittat en liten bomb som legat i en klusterbomb och tagit med sig den till skolan.
   1. Att börja varje mening med liten bokstav är en trend hos unga.

liten i ordbok från 1870

Historik för liten

 • liten, fornsvenska lītin, lītil (ackus. singular lītin, lītlan) = fornisländska o. fornnorska lítill (ackus. singular lítinn), danska liden, gotiska leitils, mholl. lîtel, jämför fornfrisiska litik. Formen med -n från ackus. singular m. (jämför mycken). — Svag form: lille, -a, fornsvenska lille, litle, litsle = fornisländska o. fornnorska lítli, danska lille. Formen med -ts- är uppkommen såsom nässla av nætla, vassle av vatle; jämför ortnamn Litsleberga Västmanland (fornsvenska Litlabærgha), Litselby Uppl. o. Lissleby Södermanland (fornsvenska Litlaby) med flera, ävenså norrl. dialekt liss, liten, (Envallsson: 'Liss Fiken min). Den med -ll- har uppstått i svagtonig ställning av ðdl- liksom t. ex. Östergyllen av Östra Götland; i sydskand. dialekt har -tl- blivit -ðl- (varav -ll-) även i starktonig ställning; jämför danska nelde, nässla. — Synonymer med -u- äro: fornsaxiska luttil, fornhögtyska luzzil (nyhögtyska dialekt lützel), anglosaxiska lýtel (engelska little) och så vidare, jämför adverb fornsaxiska l(i)ut, anglosaxiska lýt, litet, något, ävensom serb. lud, liten, o. forniriska lútu, lillfinger. — En biform lis finnes i anglosaxiska lǽssa (av *laisiz-), mindre, adverb lǽs (engelska less), anglosaxiska lǽst, minst (engelska least), jämte lǽrest, och så vidare (jämför under mindre). — Fornpreussiska likuts, liten, är knappast besl.; jämför Lidén Armen. Stud. s. 98. — För övrigt alltjämt dunkelt trots många förklaringsförsök, liksom även förhållandet mellan stammarna lit o. lut är oklart trots Sütterlin IF 25: 72. Jämför Falk-Torp s. 640 o. litteraturen därst. s. 1508. — Adverb lite av fornsvenska litidh (med i svagtonig ställning uppkommet ð, som sedan bortfallit, liksom nysvenska va?, vad, av hvadh), av litit. Nysvenska litet har erhållit sitt t genom analogi. — Sammansättning lill- t. ex. lillfinger, i dialekt även lille-, från fornsvenska litla f. — Som personnamn (egentligen tillnamn) ingår ordet liten i ortnamn Litskvarn Östergötland, fornsvenska Litins kvarn.

Namn relaterade till liten

 • Hannele
 • Paul
 • Pål
 • Annika
 • Åke
 • Majken
 • Paulina
 • Paula
 • Lillemor

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gabriel

Hebreiskt namn som betyder Guds kämpe..

Rafael

Hebreiskt namn som betyder Gud har läkt. .

Hur böjs liten ?

adjektiv
positiv en liten
ett litet
den|det lilla
de små
komparativ en|ett|den|det|de mindre
superlativ är minst
den|det|de minsta