/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till speciminera

Hur upplevde du uppläsningen av speciminera?

eller

Vad betyder speciminera?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Liknande ord till speciminera

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet speciminera?

  1. År 1851 speciminerade han med disputation för pastoralexamen.
  2. För den norbergska professuren vid Lunds universitet, i tyska, franska och engelska, med föreläsningsskyldighet i estetik, speciminerade han 1838, men hans språkvetenskapliga prestationer ansågs otillräckliga, och C.A.
  3. Sedan han upprätthållit åtskilliga professorstjänster, speciminerade han 1865 för den lediga professuren i exegetik med en avhandling om aposteln Petrus och den äldsta kyrkans falska gnosis och utnämndes 1866 till professor i exegetik.
  4. Han utnämndes 1880 till laborator i experimentell patologi och patologisk anatomi i Uppsala, speciminerade 1881 för professuren i praktisk medicin där med en avhandling Studier öfver huvudets neuralgier och utnämndes till ifrågavarande professur 1882.
  5. År 1864 utgav han i Uppsala för medicine doktorsgrad den till botaniken närstående farmakologiska avhandlingen Om de officinela barkarne samt speciminerade samma år för professuren i botanik vid Helsingfors universitet med avhandlingen Om de europeiska Trichostomeæ.
  6. Biskopssonen Soininen, som blev filosofie kandidat 1883, företog en studieresa till Förenta staterna och speciminerade 1887 för licentiatgrad med en avhandling om skolväsendet där, utnämndes 1891, på avhandlingen Om induktiv metod i undervisningen, till docent i pedagogik och didaktik vid Helsingfors universitet och antogs till föreståndare för den finskspråkiga samskolan där.
  7. På uppdrag översatte han Bibeln till finska (1859), speciminerade för teologie doktorsgrad med avhandlingen Om det bibliska trosbegreppet (1860), där han liksom i sin följande vetenskapliga produktion anslöt sig till Johann Tobias Becks bibelteologiska riktning, blev licentiat 1861 och skötte från 1862 professuren i biblisk exegetik vid Helsingfors universitet, sedan 1864 som ordinarie.
  8. Lemström blev student i Helsingfors 1857, ägnade sig åt naturvetenskapliga, särskildt fysikaliska, studier, avlade 1862 filosofie kandidatexamen, speciminerade, efter en studieresa till Stockholm, under vilken han arbetade hos den bekante fysikern Edlund, 1869 för docentur i fysik vid universitetet i Helsingfors med avhandlingen Om volta-induktionsströmmarnes intensitetsförlopp samt blev 1874 filosofie doktor.
  9. Han hade speciminerat till denna med inledningen till Om den philosophiska constructionen, men blivit förbigången.
  10. 1854 utnämndes Cygnaeus till innehavare av den då nyinrättade professuren i estetik och modern litteratur, för vilken tjänst han speciminerat med avhandlingen Konung Erik XIV såsom dramatisk karakter uppfattad (1853).
  11. Geijer blev student i Uppsala 1867, filosofie kandidat 1871, filosofie doktor 1872 och, efter att ha speciminerat med avhandlingen Huru förhåller sig Leibnitz metafysik till de första förutsättningarna för möjligheten af praktisk filosofi?
  12. Samtidigt förordnades han att förestå prosektorstjänsten och utnämndes 1856 till ordinarie innehavare av densamma, efter det han 1855 avlagt medicine licentiatexamen och för medicine doktorsgrad speciminerat med Bidrag till läran om det kalla vattnet såsom läkemedel.
  13. Efter att 1877 ha speciminerat med Studier i allmän helsovård grundade på Göteborgs mortalitetsförhållanden och Renhållningsväsendet i städer ur helsovårdens synpunkt utnämndes han 1878 till professor i allmän hälsolära vid Karolinska institutet, den förste svenske professorn i hygien.
  14. Han övergick därefter till juridiska studier, avlade 1879 juris kandidatexamen och blev 1880 docent i svensk statsrätt och rättshistoria efter att ha speciminerat med avhandlingen Om Sveriges högsta domstols statsrättsliga ställning och betydelse (i Uppsala universitets årsskrift 1880).
  15. Efter hemkomsten från en längre vetenskaplig resa innehade han på förordnande åtskilliga läkartjänster samt utnämndes 1834 till professor i teoretisk och praktisk medicin, sedan han för detta ämbete speciminerat med en avhandling De pathologica systematis nervorum gangliosi dignitate.
  16. Wijkmark blev teologie hedersdoktor i Tübingen 1923 och promoverades samma år till teologie doktor i Lund, sedan han speciminerat med en på ingående forskningar stödd monografi över Samuel Ödmann (samma år), vars valda skrifter han 1925 utgivit i en efter handskrifter redigerad upplaga.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-12

 • Klara
  Latinskt namn som betyder berömd, ljus eller klar.
 • Besläktade namn: Claire, Clarence, Claire, Clarissa, Clary

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs speciminera?

verb
aktiv
grundform att speciminera
nutid speciminerar
dåtid speciminerade
supinum har|hade speciminerat
imperativ speciminera
particip
presens speciminerande
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt