Definition av starbrak

    1. Ålderdomligt uttryck för solstånd.
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är fort en synonym till på-direkten?

Historik för starbrak

  • starbrak (nu väl obr.), solstånd, Schroderus 1635: 'Stadbraket eller Dagejäm-ningeu om Wåren', Bondepract. 1662: staa-, Rudbeck 1679, Verelius 1681 och så vidare: s/ar-, Lind 1749: stad- o. starbrak, svenska dialekt sla(r)brak. Förra leden hör till stad-, stående, se stad o. stånda o. jämför fornsvenska stapn limi, solståndstid, Hals. L., fornisländska o. fornnorska sölstada, anglosaxiska snnstede, svenska solstånd, ävensom latin solstilium. Enligt Rydqvist Sverige språk 1. 3: 287 beror r-et på en fornsvenska genitivform stapar-; dock kanske snarare med Noreen V. språk 4: 132 n. 10 på den även annorstädes bestyrkta dialektiska övergången av ö till r framför konsonant. Enligt Verelius skulle man förr ha sagt stadbragd. Möjligen har i själva verket -brak genom folketx^mologi eller ombildning av annat slag uppkommit av fornsvenska braghp i betydelse 'ombyte' = bragd (jämför Rydqvist anförd st.). Dock kunde man snarare, med antagande av samma grundbetydelse av ordet, tänka på ett verbalsubstantiv till urgermanska *brekan, bryta (se brak, bråk, bräcka 1); för övrigt en härledning, som, i mindre modern form, finnes redan hos Columbus Ordesk., som anför ordet såsom tillhörande talspråk, men förtjänt att upptagas i skriftspr., o. förbinder det med 'stad ok bräckia, som solen bräckte då sin stad på sin reesa'.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Matteus

Latinsk variant av det hebreiska namnet Matthaios som betyder Herrens gåva..