Vad betyder syssla?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är utmäta en synonym till beslagta?

Hur används ordet syssla?

 • verb
   1. Idén till projektet kom när Jan Lachner insåg att han inte bara ville syssla med flygteknik.
   2. Det här är en person som redan nu har varit tvungen att hålla sig instängd i sin bostad och inte har kunnat syssla med det som är både hans arbete och hans livsintresse.
   3. Där de tar till sig budskapen eller väljer att syssla med något helt annat.
   4. Men i tonåren är det svårt att veta exakt vad man vill syssla med resten av sitt liv.
   5. När Stadsmissionen lyckas ge arbete till människor som ingen offentlig instans når är det ett av många tecken på att det finns sådant som den politiska sfären helt enkelt inte kan eller ska syssla med.
   6. Svaret är att den kunskap som behövs inte finns och att om den funnes så är det ändå inte något som man skall tvinga alla människor att syssla med.
   7. De behöver syssla med helt andra saker i den unga åldern än att spela elithandboll.
 • subst.
   1. Hur läsning senare kom att bli en nästan uteslutande kvinnlig syssla kan man ju undra.
   2. Det är med andra ord en rätt festlig syssla att läsa om helgdagarnas historia.
   1. Utan syssla faller kropparna till slut ihop och avhumaniseras helt.
   1. Sysslorna till­hör vår växt­världs yppersta skönheter.

syssla i ordbok från 1870

Historik för syssla

 • syssla, substantiv, fornsvenska sysla, göromål, ärende, befattning, ämbetsdistrikt, med mera = fornisländska o. fornnorska sysla; jämte sysl = danska syssel detsamma, fornisländska o. fornnorska adjektiv sysl, verksam, o. verbet syssla, i dialekt även med betyd.-specialiseringen 'fodra (boskap), giva kreatur nattfoder o. lägga ströhalm under dem' (jämför under värpa), fornsvenska sysla (imperfekt systi o. part. pret. n. sy st, syslat) = fornisländska o. fornnorska sysla (-ad-o. systi), danska sysle; möjligen besläktat med anglosaxiska susl, pina (med samma betyd.-utveckling som i värka, göra ont o. arbeta); för övrigt blott osäkra anknytningar. — Betydelse 'förvaltningsområde' har ingått i en del nordiska ortnamn, t. ex. danska Himbersyssel, Vendsyssel och så vidare (på Jutland) o. önamnet Ösel = fornisländska o. fornnorska Eysysla, egentligen: ödistriktet (varav öns estniska namn Särena är en en översättning). — Sysselsatt, redan Columbus Ordesk.: syss'lsatt (som talspr.), Ehrenadler 1723, Dalins Arg., av äldre sysslesatt t. ex. Sahlstedt 1773, av sysslosalt t. ex. Lind 1749, liksom t. ex. vesseldjur: vessla. — Syssloman (fornsvenska sysloman = fornisländska o. fornnorska syslumaÖr) o. sysslolös bero på nyare anslutning till syssla o. till skriften o. i fråga om sysslolös även därpå, att de båda lederna på sina håll senare sammansmält till ett ord; jämför däremot sysselman 1G44, syssellös t. ex. Weste 1807, sysslelös t. ex. Sahlstedt 1773.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gun

Fornnordiskt namn med betydelsen strid. Även en kortform av namn med förledet Gun-..

Gunnel

Svensk form av det fornnordiska namnet Gunhild som betyder stridsmö..

Hur böjs syssla ?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en syssla sysslan sysslor sysslorna
genitiv en sysslas sysslans sysslors sysslornas
verb
aktiv passiv
grundform att syssla att sysslas
nutid sysslar sysslas
dåtid sysslade sysslades
supinum har|hade sysslat har|hade sysslats
imperativ syssla
particip
presens sysslande