/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till ta i anspråk

Ur Synonymordboken

Synonymordboken copyright Göran Walter

MATCHAD: adn-00000000000c3c9f
/1004363/HBSynonymerMobilMid

Hur används ordet ta i anspråk?

 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.
  1. De beslutade också att anvisningarna för hantering av eget kapital skall kompletteras med en riktlinje om att nämnd skall disponera fritt eget kapital innan framställning görs om att få ta i anspråk bundet eget kapital.
  2. Kommunen vill i en detaljplan ta i anspråk mark för en gångväg utmed Rådasjön men reglerar inte detta med markägarna.
  3. Sjukhusstyrelsen vid Skaraborgs sjukhus vänder sig nu till regionstyrelsen med en begäran om att få ta i anspråk pengar för investeringar: 190 miljoner kronor i fastigheter och 15-20 miljoner i utrustning.
  4. Hittills har 68 miljoner satsats på underhåll av fastigheter och nu menar fastighetsnämnden att man skall ta i anspråk 40 miljoner av det egna kapitalet för att genomföra underhållsarbeten företrädesvis i Göteborg.
  5. Det är mycket pengar - men även efter ett sådant tillskott skulle den civila forskningen i Sverige inte ta i anspråk mer än cirka 1 procent av BNP!
  6. Vi måste ha mod att både uppställa hårda villkor, också efter avtjänat straff, för dem som begått allvarliga trafikbrott och att i större utsträckning ta i anspråk den teknik som finns tillgänglig för att förhindra nya brott.
  7. Hur kan en etablering som kommer att ta i anspråk den sista kvarvarande kustremsan i Skärhamn vara att "bevara och utveckla Skärhamns bebyggelsekaraktär och identitet samt ta tillvara och utveckla områdets förutsättningar för en rik fritid"?
  8. Men kommunledningskontoret bedömer att de resurser en klimatkommission skulle ta i anspråk hellre kan användas i det operativa arbetet och säger därför nej till motionen.
  9. Det fattiga Turkiet skulle därmed inte bara ta i anspråk en stor del av EU:s budget utan också få flest antal röster när medlemsländernas ministrar möts.
  10. Bakgrunden är att Hedeskolan behöver ta i anspråk lokalerna för en skolklass.
/1004363/HBSynonymerMobilBot
Välj lista

Välj vilken lista du vill spara ordet i, eller skapa en ny lista.


Skapa ny lista
Skapa ny lista

Fyll i ett namn för din nya lista och klicka på spara.

vara har sparats i listan min lista

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
MATCHAD: adn-000000000000f092
MATCHAD: adn-000000000000a07a