/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till tidsskede

Hur upplevde du uppläsningen av tidsskede?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

tidsskede är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet tidsskede?

  1. När det gäller litterära texter med stark anknytning till vardagslivet i det tidsskede de utspelar sig kan det finnas särskild anledning att efter ett antal år granska översättningarnas läsbarhet.
  2. Inte för något enskilt tidsskede har man egentligen ett tillfredsställande starkt empiriskt underlag.
  3. Som jag ser det är struktureringsteorin inte bara en etikett utan Giddens sätt att definiera begrepp och relationerna dem emellan ser jag som en möjlig utgångspunkt för tolkning av meningsskapande och organisering i ett tidsskede när befintliga strukturer är föränderliga och kanske hotade.
  4. Under ungefär samma tidsskede kontaktas företrädare för Stena Line.
  5. I samma tidsskede började Stockholm utvecklas starkt.
  6. Dessa pekar ovedersägligen på ett mycket avlägset tidsskede.
  7. Epok är utgångspunkten för ett nytt tidsskede, en så kallad era.
  8. Arbetskraftens värde påverkas dessutom av arbetarklassens styrka i klasskampen i varje tidsskede av den industriella historien.
  9. Detta tidsskede representerar de sista tre miljoner åren innan dinosauriernas utdöende (68 till 65 miljoner år sedan).
  10. Nedan följer en översättning av inskriften som har en egen datering från ett tidsskede då ännu inga siffror fanns.
  11. Ett yngre tidsskede representeras av ett vendeltida grophus och det allra yngsta utgörs av torp-och bybebyggelse från 1990-talet.
  12. Etableringen av fabriken skedde i samma tidsskede som Lidingö höll på att gå från ett renodlat bondesamhälle till en modern villastad.
  13. – Vi befinner oss i ett tidsskede där att tala med varandra på nytt är en trolig väg till lösning av problemet, säger en fransk diplomatisk källa.
  14. Det var sannolikt under detta tidsskede som de båda arterna tillfälligt utbytte gener med varandra, vilket alla nutida icke-afrikaner bär spår efter i sin arvsmassa.
  15. Den albanske pashan i det Osmanska riket Muhammed Ali blev 1805 vicekung av Egypten, och med hans förvaltning började ett nytt tidsskede i Egyptens historia.
  16. Inskriften berättar om vilka de första kända personerna var som bodde här på gården Brösicke och just i det tidsskede när vikingatiden gled in i medeltiden.
  17. Skillnaden här är dock den att Tönnies i sin analys från 1887 befann sig i ett tidsskede när nationalstaten ännu inte hunnit bli föremål för teoretisk analys.
  18. Samma tidsskede behandlade han i Die deutschen Gesellschaften und der Hoffmannsche Bund (1891) samt i översikten Das Zeilalter der deutschen Erhebung 1795-1815 (1906 ; andra upplagan 1913).
  19. Hans dagböcker utgavs efter hans död i åtta band (" Aus dem Leben Theodor von Bernhardis", 1893 – 1901) ; de innehåller synnerligen värdefulla bidrag till tysk historia under enhetsstridernas tidsskede.
  20. Utanför den gamla stadsmuren påträffas åtskilliga urgamla gravkamrar, som under forntidens yngsta tidsskede synes ha nyttjats till gömställen för konstverk som hotades av fara att förstöras eller bortrövas.
  21. – Det som är roligt och spännande är att vi på en begränsad yta redan fått fram så mycket att detta kommer ge ny och viktig kunskap om hur det såg ut och var för oss under ett långt historiskt tidsskede, säger han.
  22. Enstaka dikter som Aufruf! , Der Freiheit eine Gasse och " Arbetarmarseljäsen" intygar, att han i trots av doktrinarism och epikureism var sitt tidsskedes mest aktuelle politiske skald.
  23. – Om någon bryter avspärrningen kan de faktiska spåren vi ska säkra kontamineras, och då kan tidsskedet för när fynden gjorts ifrågasättas.
  24. J. Brandt (1892) utgaf han Rationalismens tidsalder, I-III (1886-99), omfattande tidsskedet 1750-1800, och en utförlig levnadsteckning över N.F.S.
  25. Stenens material är ljusgrå granit och ristningen som går i Urnesstil Pr4, skapades sannolikt av runmästaren Fot i tidsskedet mellan 1060 och 1100.
  26. Stenens motiv som består av ett skickligt ornerat och estetiskt ringkors med ovanlig flätning går i, vilket daterar den till tidsskedet 1010-1050.
  27. Mest betydande bland dessa dramer är Sturm und drang (1776), som gav sitt namn åt hela det vittra tidsskedet i Tyskland, samt Die Zwillinge (samma år).
  28. Särskilt må nämnas Anders Arreboes Levned og Skrifter (1857), Kjøbenhavns Kirker og Klostre i Middelalderen (1859-63), Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen I (tidsskedet till A.S.
  29. Dessutom författade han Danmarks Forhold til Lifland 1346 – 1561 (1880 ; tysk översättning 1884), Billeættens Historie, I (till 1596, 1893 ; II författades av Frederik Meidell) samt i " Danmarks Riges Historie", III, tidsskedet 1536 – 88 (1906).
  30. Resultat av en studievistelse i Rom 1894 – 95 blev doktorsavhandlingen De avignonske Pavers Forhold til Danmark (1896), och Moltesen utgav senare en samling aktstycken rörande Danmark, " Acta pontificum danica" I (för tidsskedet 1316 – 1378, 1904).
  31. Av hans andra historiska skrifter märks Mands minde (tryckt 1877), en rad föreläsningar över tidsskedet 1788-1838, och Kirkespejl (1871) från hans höga ålderdom, en översikt av kyrkans historia, men också med viktiga upplysningar om hans egen utveckling.
  32. Genom starkare uppblandning med hellenistisk-orientaliska föreställningar uppstod redan i detta tidevarv å ena sidan den judekristna gnosticismen och å den andra den hednakristna gnosticismen, vilken i det följande tidsskedet blev av så stor betydelse för den kristna kyrkan.
  33. Taranger författade bland annat Den angelsaksiske kirkes indflydelse paa den norske (i " Norske historiske foreningens skrifter", 1890 – 91), av betydelse för hela Nordens kyrkohistoria, Udsigt över den norske retshistorie (två band, 1898 – 1904, ofullbordad), läroböckerna Norsk samfundslære (I, 1902, femte upplagan 1917 ; II, 1903), Norsk kirkeret (1910 – 17), Norsk familieret (1911, med tillägg 1916), och band 3 (1 – 2, 1915 – 17, tidsskedet 1319 – 1537) av " Norges historie" (sex band, 1909 – 17).
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-13

 • Kaj
  Mansnamn med danskt ursprung. Även kvinnonamn som är en kortform av Kajsa: ren eller kysk.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs tidsskede?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett tidsskede tidsskedet tidsskeden tidsskedena
genitiv ett tidsskedes tidsskedets tidsskedens tidsskedenas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt