/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till till husbehov

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet till husbehov?

  1. Knivar har sedan länge tillverkats till husbehov i Mora.
  2. Förutom att få ägg till husbehov ställer Gayan ut sina höns.
  3. Tidigare handlade det istället om att ” plocka ” insekter från naturen till husbehov.
  4. I omgivande vatten fiskas till husbehov abborre, gädda, sik och strömming.
  5. Han har försvarat indianernas rätt att odla koka till husbehov men vill bekämpa knarkhandel.
  6. En stor variation av grönsaker och rotfrukter odlas till husbehov i kålgården.
  7. I trädgården kring banvaktstugan odlade familjen också ofta grönsaker och frukt till husbehov.
  8. Eller förstörda, de funkar till husbehov, men det går inte att hantera dem kommersiellt, konsterar Ola Hultman.
  9. När vi ringer Wägga fisk-och delikatessrökeri i Karlshamn går vi ett steg längre och förklarar att vi tagit ål ” till husbehov ”.
  10. År 1963 gav ICA Förlaget AB ut en språkkurs på skiva med Ian Dunlop som hette Engelska till husbehov.
  11. Även efter avvittringen skulle allmogen få använda kronoskogarna till jakt, fiske, mulbete samt viss timmer-och vedtäkt till husbehov.
  12. Förbudet fick liten effekt, trots att det upprepades 1665, där man dock förtydligade att besman ännu var tillåtna till husbehov.
  13. Han skrev boken Husdjur till husbehov 1978 (andra omarbetade upplagan 1991) och Svenska Lantraser som kom ut 1989 och handlar om lantrasernas bevarande.
  14. Den välfyllda familjebilens last från utflykten till Tyskland ska inte alltid drickas till husbehov, så som EU:s regelverk tillåter, utan är många gånger en del av någon langares lager.
  15. Socknen, häradet och landskapet fick visserligen behålla nyttjanderätten eller dominium utiletili samma skogar, men hädanefter endast till husbehov, överskottet ställdes av Kronan till bergverksindustriens förfogande.
  16. Hör henne svara på frågor om huruvida staten kommer behöva tvångsinlösa marken, hur jakt och fiske kan påverkas och om markägare kommer få ta ved till husbehov i videon ovan.
  17. I jordeboken från 1850 beskrivs åkerjorden i byn som medelmåttigt god, ängarna förmånliga, skogen bergelig till husbehov, mulbetet svagt samt att det fanns en grovbladig såg.
  18. Möjligheter till trädgårdsodling, bärplockning och fiske till husbehov, som hade en relativt stor betydelse för mellankrigstidens folkhushållning, fanns också med i bilden för det tänkta sommarstugeområdet.
  19. Han har utgivit Hopp (1918 tillsammans med C. Silfverstrand), Gymnastik till husbehov (1930) samt tillsammans med sin bror Gustaf Svenska pojkarnas idrottsbok (I-II 1922) och Gymnastik och idrott åt alla (1924).
  20. Varje hemman eller nybygge fick hädanefter enskilt disponera skog till husbehov, vilket innebar högst 550 hektar medelgod skogsmark nedanför odlingsgränsen respektive 800 hektar ovanför, medan resten avsattes till allmänningar för gemensamt bruk.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-14

 • Uno
  Antingen ett italienskt namn med betydelsen den ende eller en latiniserad form av det nordiska namnet Une: trivas eller vara nöjd.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt