/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till absolut värde

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet absolut värde?

  1. Att det handlar om ett absolut värde som alla har genom att finnas till.
  2. Livet har enligt denna logik bara ett absolut värde om det är värt mer än livet.
  3. med ett visst komplext tal W (ρ) med absolut värde 1.
  4. har absolut värde mindre eller lika stort som 2 för alla formula_3.
  5. – Jämställdhet måste omfatta alla – det är inte något relativt utan det är ett absolut värde.
  6. Visserligen finns det mycket annat som har värde, men det finns ingenting annat som har absolut värde.
  7. Med hjälp av termodynamikens tredje huvudsats är det möjligt att bestämma ett absolut värde på entropin i ett system, med grundtillståndet som utgångspunkt.
  8. Till skillnad från tempobeteckningar är bpm ett absolut värde som har betydelse vid bland annat mixning och synkronisering med till exempel bild och effekter.
  9. Satsen säger att isogeniklasserna av enkla abelska varieteter över en ändlig kropp av ordning q korresponderar till algebraiska heltal vars alla konjugat (som ges av egenvärdena av Frobeniusendomorfin av första kohomologigruppen eller Tatemodulen) har absolut värde √q.
  10. Kants etik kan sammanfattas på följande sätt: förnuftet är etikens grundval, människans natur och böjelser är ovidkommande ur ett etiskt perspektiv, den goda viljan är det enda som har absolut värde, plikten är det viktigaste begreppet och det kategoriska imperativet är moralitetens högsta princip.
  11. Flera termodynamiska storheter, såsom inre energi och entalpi kan bara mätas relativt en godtycklig referenspunkt och alltså aldrig bestämmas till sitt absoluta värde.
  12. Då hela exportvärdet samtidigt höjdes så innebar det att järnexportens absoluta värde fördubblades från 1550-talet till år 1600 och femdubblades sedan under 1600-talet.
  13. När dess absoluta värde är maximalt för en " cirkulär orbital", ligger cirkelns plan vinkelrätt på z-axeln och har vinkelkomponenten ett antal de Broglie-våglängder lika med n.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Anders
  Svensk variant av det grekiska namnet Andreas: man eller manlig.
 • Andreas
  Grekiskt namn som betyder man eller manlig.
Besläktade namn: Nanne, Antti, Antero, Ante, Andy, Andris, Andrew, Andres, Andrej, Andras

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2