Vad betyder adhd?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är begapa en synonym till titta?

Hur används ordet adhd?

   1. Antal patienter som söker för adhd eller anorexia nervosa har ökat mest.
   1. Föräldrar till barn med adhd känner ofta både lättnad och tvivel i samband med medicineringen och enligt SBU:s kartläggning känner både barnen och deras anhöriga ofta utanförskap och bristande socialt stöd.
   1. Man visar att autismspektrum och adhd ligger nära varandra.
   1. Som en följd har läkemedelsbehandlingen mot adhd också ökat kraftigt under senare år vilket får Socialstyrelsen att varna för att det är okänt hur centralstimulerande läkemedel verkar på lång sikt och vilka biverkningar de ger upphov till.
   1. En ökning av utskrivningen av läkemedel mot adhd och depression kan naturligtvis tolkas som att miljön för våra barn blivit allt sämre så att de blir allt mer okoncentrerade och deprimerade.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gun

Fornnordiskt namn med betydelsen strid. Även en kortform av namn med förledet Gun-..

Gunnel

Svensk form av det fornnordiska namnet Gunhild som betyder stridsmö..