/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för antydd, menade du antyda?

Synonymer till antydd

Hur upplevde du uppläsningen av antydd?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till antydd

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet antydd?

  1. I detta andante är rondoformen dock endast antydd.
  2. Gällande Tyska kyrkan konstaterar han att den inte ens finns antydd på kartan.
  3. Den finns antydd på en teckning av Erik Dahlbergh över Slaget vid Lund 1676.
  4. – Ett glömt Törnrosaslott – omvärlden är endast antydd genom de högra fönstren, som är halvt om dolda bakom nakna träd.
  5. Tystnaden chockerade även den genom i bild antydd kvinnlig onani och en explicita dialoger om sex.
  6. Frank Pickle, stenograf i kyrkofullmäktige, en nätt och prydlig äldre herre, med en antydd homosexuell läggning.
  7. Forskare inom huvudfåran har dock kommit till liknande slutsatser, utan att nödvändigtvis acceptera teleologin antydd av Lovelock.
  8. Hjärnan är endast antydd, och av de högre sinnesorganen finns bara en " luktgrop" samt synorgan av enklaste slag.
  9. Handlingen på det ursprungliga albumet är endast antydd i mycket stora drag och framgår bara av låtarnas text.
  10. I detta album intervjuar han professor Kalkyl angående en antydd romans mellan kapten Haddock och den firade sopranen Bianca Castafiore.
  11. Namnet kommer av Fender Telecaster som har en tydlig cutaway på halsens undersida men en mer försiktigt antydd cut på ovansidan.
  12. I operan konstrueras ett kärleksförhållande mellan Wilhelm Meister och Mignon, en kärlek som i romanen bara är antydd, och ensidig från Mignons sida.
  13. Det är samma film, en film med järnvägstema om ett land på väg på rätt eller fel spår, på väg mot en ljus framtid eller en antydd krasch.
  14. Lyckohjulet, är en i medeltidens konst vanlig sinnebild -i litteraturen antydd redan av klassiska och gammalkristna författare -för lyckans och det mänskliga ödets eviga obeständighet.
  15. Mitt i texten anges att: " Enligt beslut av Svenska Missionsförbundets Generalkonferens år 1910 inleddes underhandlingar med Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen om förvärvande av nyttjanderätten till åtskilliga sånger av ovan antydd art.
  16. De saknar också ryggrad i egentlig bemärkelse utan har bara en ryggsträng vilken skyddas av en skida – de högst stående rundmunnarna har en primitiv kotuppdelning antydd i form av broskiga bågar.
  17. Verket förelåg då ofullbordat, Introitus och Kyrie var fullt färdiga, av Sequentia förelåg i mer eller mindre utförliga skisser (sångstämmor utskrivna, orkestrering antydd) Dies irae, Tuba mirum, Rex tremendae, Recordare, Confutatis, Lacrimosa (endast åtta takter), samt ur Offertoirum Domine Jesu och Hostias.
  18. Medan den första tillämpningen av ordet " arkitektur" hänför sig till byggd miljö har i begreppets förlängning termen kommit att beteckna konst och disciplin för att skapa en verklig (eller sluta sig till en antydd eller skenbar) plan av något komplext objekt eller system.
  19. Där förekommer bland annat det så kallade Guldins regel eller barycentriska regeln (vilken fanns antydd redan av Pappos): " varje figur, som uppkommer genom en linjes eller ytas rotation kring en orörlig axel, är lika med produkten av den genererande storheten och dess tyngdpunkts väg".
  20. Den vanligaste arten och en av de vanligaste av alla dagfjärilar är den brunfläckiga pärlemorfjärilen (Boloria selene, vingspann 30-44 mm, de mindre i andra generationen på året) med bakvingarna undertill brokiga av rödbruna och gula band och svarta fläckar och endast matt antydd silverglans på kantfläckarna och en fläck på vingens mitt.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Niklas
  Nyare variant av det grekiska namnet Nikolaus som består av betydelseelementen seger och folk.
 • Nikolaus
  Grekiskt namns om består av betydelseelementen seger och folk.
Besläktade namn: Nicholas

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2