/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till arvsynd

Hur upplevde du uppläsningen av arvsynd?

eller

Vad betyder arvsynd?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

arvsynd är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet arvsynd?

  1. En arvsynd kan inte skaffas ur världen med politiska beslut.
  2. Rita Nakashima Brock kritiserar föreställningar om arvsynd då hon anser att sådana framställer människor som skyldiga och förtjänta av straff.
  3. De är kritiska till arvsyndsläror som framställer arvsynd i termer av människors otro eller hybris gentemot Gud.
  4. Som svensk har jag alltså del i Sveriges arvsynd.
  5. Till skillnad från exempelvis katolicismen finns det ingen arvsynd.
  6. Människan har ingen fri vilja, utan är fånge i sin arvsynd.
  7. De trotsade Gud och smittade ner alla med sin synd (jfr arvsynd).
  8. Inom klassisk Luthersk tro är synd arvsynd -ett tillstånd av skuld som barnet föds i.
  9. Anabaptisterna, liksom många nyare kristna rörelser såsom baptismen och pingströrelsen, tar avstånd från läran om arvsynd.
  10. -I förlängningen leder det här till en slags publicistisk arvsynd där allt publicerat material blir pågående publiceringar, säger Sandström till tidningen.
  11. Endast denna avsiktliga och medvetna personliga handling betraktas som synd ; detta kallas för verksynd till skillnad från arvsynd.
  12. En av de författare och intellektuella som på senare år anslutit sig till tanken på ett slags historisk arvsynd är Sven Lindqvist.
  13. Sexualdriften blir synd först då den missbrukas och det är därför helt fel att blanda ihop arvsynd med lusta.
  14. Irving kom även till den åsikten att Kristi mänskliga natur haft arvsynd, men genom den gudomliga naturens kraft övervunnit den.
  15. Sexualdriften blir synd först då den användas på skadligt sätt och det är därför helt fel att blanda ihop arvsynd med lust.
  16. Albumtiteln är en lös ordlek av Immaculata conceptio, en katolsk lära om att Jungfru Maria varit fri från arvsynd från sin första tillblivelse.
  17. Man är jättetrött på att lyssna på den här historien och dessutom så har vi ingen arvsynd i Sverige vilket kanske vissa journalister glömmer bort ibland, säger han.
  18. Pelagianism är uppkallad efter munken Pelagius och förfäktar tron att människan föds utan arvsynd och kan välja mellan gott och ont utan Guds hjälp.
  19. Som svensk har jag del i den arvsynd som följer av aktiv passivitet ; av att Sverige gjorde ett medvetet val att stå passivt medan människor omkring oss fördes bort för att fängslas och dö.
  20. – På medeltiden risade man varandra, alltså slog varandra med björkris för att sona arvsynden.
  21. I sitt försvar för lutherska läran om arvsynden gick Flacius slutligen så långt att han 1560 förklarade arvsynden ej vara något i människans natur tillfälligt (accidentellt), utan tvärtom något för henne väsentligt (substantiellt).
  22. Det finns dock en skillnad i betoning då islam inte delar den kristna frälsningslärans uppfattning om arvsynden.
  23. Han framförde en radikal augustinsk uppfattning om arvsynden och nåden, och anses därför som en föregångare till jansenismen.
  24. Den bestod av män och kvinnor, som för att inte föra arvsynden vidare i världen endast ingick andliga äktenskap.
  25. Traditionell kristen teologi följer Paulus lära i Romarbrevet 3:23 och Johannesevangeliet 3:16 om arvsynden som den beskrevs av kyrkofadern Augustinus.
  26. Senare modifierade han detta synsätt genom sitt intresse för helt andra läror som arvsynden och predestinationen, men även senare teologi har nyplatonska drag.
  27. Abélard betonade bland annat att sinnelaget är viktigt, då man skall bedöma en handling moraliskt och ansåg att arvsynden inte medför skuld hos den enskilda människan.
  28. Där kom det nu snart till en brytning mellan Wigand och dennes gamle vän Flacius, vars bekanta lära om arvsynden som utgörande människans väsen av Wigand på det bestämdaste bekämpades.
  29. En text han hade skrivit om arvsynden skapade emellertid problem ; den hade sänts till en bekant som i sin tur (utan författarens vetskap) sände den till Rom, där den väckte missnöje inom vissa kyrkliga kretsar.
  30. Augustinus definierade den egentliga läran om arvsynden, enligt vilken alla människor bär på Adams skuld och är därför underkastade evigt straff, om Gud inte utvalt dem till att få del av frälsningen genom Kristus, jämför predestination.
  31. Bajus sökte aktualisera några grundläggande tankar hos Augustinus, bland annat att människan är helt fördärvad av arvsynden och att hon är oförmögen till det goda, men att det existerar en gratia irresistibilis, d.v.s. en oemotståndligt verkande nåd.
  32. Gud har dock utvalt en liten minoritet av själar som skall frälsas, och att knota över urvalet visar bara hur att man inte inser allvaret i den skuld som hänger samman arvsynden, och ännu mera med de verkliga synderna.
  33. I såväl predikningar som skrifter, i synnerhet i en 1561 utgiven katekes och i sitt 1563 utgivna huvudverk, Dialogi XXX de Messia et de trinitate, ansågs han ha uttalat tvivel på arvsynden, försoningen och sakramenten, varjämte han röjde antitrinitariska idéer.
  34. Enligt Augustinus är mänskligheten som sådan är ” en fördärvets massa ”, Gud har dock utvalt en liten minoritet av själar som skall frälsas, och att knota över urvalet visar bara hur att man inte inser allvaret i den skuld som hänger samman arvsynden, och ännu mera med de verkliga synderna.
  35. Han uppträdde så småningom i opposition mot Augustinus lära om nåden, arvsynden och den fria viljan och blev den förste talesmannen för den åsikt, vilken sedermera fick namnet semipelagianism, det vill säga att tron inte bara är en nådegåva utan att människan själv kan ta första steget mot frälsning.
  36. På sätt och vis är denna tanke en sekulär version av syndafallet och förlösningen, vilken anpassats till den evolutionära progressivismen -en " optimistisk teori om arvsynden och dess följder" för att tala med Paul Bénichou som har skrivit utförligt om Ballanches historiska betydelse i Le Sacre de l ' écrivain (1973), Le Temps des prophètes (1977) and" Le Grand Œuvre de Ballanche ", Revue d' histoire littéraire de la France (sept. – okt.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs arvsynd?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en arvsynd arvsynden arvsynder arvsynderna
genitiv en arvsynds arvsyndens arvsynders arvsyndernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Dagens namnsdag 2022-06-28

 • Leo
  Latinskt namn med betydelsen lejon.
 • Besläktade namn: Leon

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2