Vad betyder erbjuda?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är nara en synonym till sammanfoga?

Hur används ordet erbjuda?

   1. Men kommunerna brister i att erbjuda barnen förskola när de tillsammans med föräldern flyttar till skyddat boende.
   2. Genom att ge konsumenten möjlighet att fatta informerade beslut sätter vi tryck på producenterna att erbjuda produkter som tagits fram med hänsyn till djuren och miljön.
   3. På Midhagens öppenvårdsmottagning vill vi erbjuda våra patienter och närstående ett rikt utbud av evidensbaserade insatser utifrån gällande riktlinjer.
   4. Fler och fler barn går på förskola och inom fyra månader måste kommunerna erbjuda förskoleplats.
   5. Skollagen säger att en kommun ska erbjuda förskoleplats inom fyra månader från det att föräldrarna lämnat in sitt önskemål.
   6. - Ska vi kunna jobba längre upp i åren måste arbetsgivarna erbjuda en god arbetsmiljö redan från början.
   7. Nu tar museet utvecklingen ett steg längre genom att erbjuda högupplösta bilder för gratis nedladdning på sin hemsida.
   8. En del i detta är att erbjuda omsorg också utanför ordinarie arbetstid.
   9. Detta går stick i stäv mot Ubers affärsidé om att erbjuda en diskret och exklusiv taxiservice utan några prisskyltar eller taxametrar.
   10. Hon vill bland annat också att kommunerna ska åläggas en skyldighet att erbjuda boende och mat i enlighet med socialtjänstlagen.
   1. Vad beslutet kommer att erbjuda för effekter på framtiden är emellertid inte helt klarlagt.
   2. Det här kan komma att erbjuda ytterligare svårigheter för den redan hårt drabbade.
   1. Jag kan erbjuda mig att hjälpa till med disken men bara om jag vet att värden skulle göra samma sak om vi var i mitt hem.

erbjuda i ordbok från 1870

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ansgar

Forntyskt namn med betydelsen gud och spjut: gudaspjut. Ansgar var Nordens apostel..

Anselm

Forntyskt namn med betydelsen gud och hjälm: gudahjälm..

Besläktade namn: Selm, Selmer, Ansgarius

Hur böjs erbjuda ?

verb
aktiv passiv
grundform att erbjuda att erbjudas
nutid erbjuder erbjuds
dåtid erbjöd erbjöds
supinum har|hade erbjudit har|hade erbjudits
imperativ erbjud
particip
presens erbjudande
perfekt en erbjuden
ett erbjudet
den|det|de erbjudna