Vad betyder interparlamentarisk?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är soling en synonym till segelbåt?

Hur används ordet interparlamentarisk?

   1. Första världskriget medförde ett allvarligt avbrott i samarbetet, och ingen allmän interparlamentarisk konferens ägde rum åren 1914 – 1920.
   1. Man beslöt inbjuda alla för saken intresserade parlamentsmedlemmar i världen att 1889 samlas till en interparlamentarisk konferens i Paris.
   1. Bland annat är de adjungerade i som är en interparlamentarisk arbetsgrupp bestående av riksdagsledamöter från samtliga partier i den svenska riksdagen.
   1. Gruppens namn var ursprungligen Svensk parlamentarisk fredskommitté, men ändrades till Svensk parlamentarisk fredsgrupp 1894, Svensk interparlamentarisk fredsgrupp 1901 och Svenska riksdagens interparlamentariska grupp 1915.
   1. Verkställandet av konferensernas beslut och högsta ledningen av unionens löpande angelägenheter tillkom enligt stadgarna från 1892 en interparlamentarisk byrå (Bureau interparlementaire), som tillika var unionens generalsekretariat och hade sitt säte i Bern.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gabriel

Hebreiskt namn som betyder Guds kämpe..

Rafael

Hebreiskt namn som betyder Gud har läkt. .

Hur böjs interparlamentarisk ?

adjektiv
positiv en interparlamentarisk
ett interparlamentariskt
den|det|de interparlamentariska