Vad betyder lov?

Hur uttalas lov?

 1. [-å:-]
 2. [-o:-]
 3. [-o:-]
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet lov?

   1. Först frågade vi om lov och Florica gav sitt godkännande.
   2. På tisdagen uppgav sig företaget ha skrivit till USA:s justitieminister och bett om lov att offentliggöra mer om hur säkerhetstjänsters krav på tillgång till kunddata hanteras.
   1. Det är lärarens lov att se till att alla elever hänger med i undervisningen.
   1. Kvinnan har inte tvingats tigga utan har fått lov att tigga eller prostituera sig för det var det enda sättet att tjäna pengar.
   2. Det sistnämnda skälet gäller inte muslimska kvinnor eftersom de inte får lov att gifta sig med icke muslimer och inom islam kan bara kvinnor giftas bort genom ombud.
   3. För att få tillåtelse att använda texten fick Aino Jawo och Caroline Hjelt lov att skriva ett brev till den framlidne rapparens mamma Afeni Shakur.
   4. Jag vet att du inte är så sugen på en löprunda i snöslask, men vill du hålla formen får du allt lov att bege dig ut i snöspåret.
   1. Vi tillbringade nästan varje lov i den stugan så det är klart att det känns lite sorgligt att den ska rivas nu.
   1. Samtidigt har vi tack och lov sett många fler antirasister lämna bänken och vilja delta aktivt i samhällsdebatten.
   2. Tack och lov fick de brittiska lagstiftarna inte lägga sin hotande hand över pressen.
   3. En annan som sjunger långsamhetens lov där i barndomens förflutna landskap är Staffan Westerberg.
   4. Tack och lov finns det lagskydd emot såväl kraftiga som orimliga hyresökningar och uppsägning.
   1. Fartyget gör en skarp lov och lyckas undvika kollision.

Historik för lov

 • 1. lov, tillåtelse, fornsvenska lof, bifall, tillåtelse, lov, löfte = fornisländska o. fornnorska lof, danska lov, av urgermanska *luƀa- n., i avljudsförh. till *lauƀa- n. = medellågtyska lôf, medelhögtyska louf, anglosaxiska léaf (engelska leave i t. ex. by your leave), jämte *lauƀia- = forngutniska loyfi, fornisländska o. fornnorska leyfi (jämför loven); egentligen: välbehag, benägenhet; till urindoeuropeiska roten lubh i liuv, latin lubet, lyster, behagar, lubīdo, begär, sanskrit lúbhyati, känna åtrå ~ lōbha m., åtrå. — Jämför följande, lova 1 o. orlov.
 • 2. lov, pris, beröm, fornsvenska lof = danska lov, medellågtyska, anglosaxiska lof, fornhögtyska, nyhögtyska lob, av urgermanska *luƀa n., samma ord som föregående, med betydelse 'pris' utvecklad ur den av 'bifall, samtycke'. — Jämför lova 2.
 • 3. lov, i uttryck göra en lov, dvs. vrida upp mot vinden; väl egentligen bildat av verbet lova, t. ex. 1693 = danska Inve, från holländska loeven (jämför lo v er a), medan danska, norska Inv, lovartssida, lånats från holländska locf (varav också engelska loof, Inff = medellågtyska löf, vindsida); egentligen (såsom i medelengelska löf) om ett slags på vindsidan placerad åra, som användes för att hålla fartyget upp mot vinden, ett minne av det forna bruket av en på styrbordssidan anbragt styråra. I avljudsförh. till fornhögtyska laffa, år-blad (nyhögtyska laffe), o. besläktat med fornslaviska Zo-pata, skovel, lett. läpstas, arblad, skovel, spade; av samma stam som love. - Taga loven av någon, motsvarande i danska, holländska, ty.; egentligen: komma på vindsidan av ett skepp o. därigenom taga vinden från dess segel; jämför äldre (n)sv.: hafwa Zo/-wen af et skep, Serenius. - Lovart, o. 1585 (enstaka); mera vanligen först under 1600-t:s senare hälft, 1676: lofwarts, och så vidare = danska hwari, från holländska té loeve waart, loefwarts, egentligen ett adverb (utan prepos.): mot vindsidan; se vart 2.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Helge

Nordiskt namn som betyder helig eller lyckosam..

Besläktade namn: Helgo

Hur böjs lov ?

substantivDefinition: vändning, sväng, ta loven av
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en lov loven lovar lovarna
genitiv en lovs lovens lovars lovarnas
substantivDefinition: ledighet
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett lov lovet lov loven
genitiv ett lovs lovets lovs lovens
substantivDefinition: beröm
singular
obestämd form bestämd form
nominativ ett lov lovet
genitiv ett lovs lovets
oböjligt substantivDefinition: tillåtelse
oböjligt
lov