Visar resultat för råd, menade du råda?

Vad betyder råd?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

råd i sammansättningar

Är spana en synonym till skugga?

Hur används ordet råd?

   1. Det handlar bland annat om en konjunktur som gör att folk inte har råd med nöjen i samma utsträckning samtidigt som det har kommit fler och fler festivaler.
   2. Från Malmö kunde den som hade råd åka till Mallorca.
   3. Att tro på en stor satsning på kultur som alla ska ha råd med är ett etiskt ställningstagande för människan som tänkande och reflekterande varelse.
   4. Räntefri avbetalning kan vara ett enkelt sätt att ha råd med större köp.
   5. Det är ytterst få som planerar att låna pengar för att ha råd med semester.
   1. När man är deprimerad är det svårt att finna på råd eller att se en utväg.
   1. Hon har en kritisk inställning till både kosttillskott och mängden goda råd hon får som gravid kvinna i nionde månaden.
   2. Det låter inte som något annat än som ett råd från den oförstående medelklassen som inte kan begripa hur folk kan vilja vara på ett annat sätt än de själva.
   3. Det är experternas råd till bolånetagare inför den uppgång av de långa marknadsräntorna som är i sikte.
   4. Det är några råd till den som ska teckna nya abonnemang.
   1. Sveriges finanspolitiska råd har varit en förebild för många länder.
   1. Efter flera råd kom vi till slut fram till ett beslut.

råd i ordbok från 1870

Historik för råd

 • råd, fornsvenska rāþ, råd, utväg, hjälp, vilja, plan, rådsförsamling med mera = fornisländska o. fornnorska ráð n. ungefär detsamma, danska raad n., fornsaxiska râd m., fornhögtyska rât (nyhögtyska rat), anglosaxiska rǽd; av urgermanska *rǣða-. Härtill även anglosaxiska rǽs(?, genitiv rǽswe) f., råd, till råda såsom t. ex. anglosaxiska blódlǽs (genitiv -lǽswe), åderlåtning, till låta (alltså urindoeuropeiska -s-u̯ā). Se för övrigt råda. — Betydelse 'rådsförsamling' från nyhögtyska (motsvarande latin consilium); härur den individuella (stats-, hovrättsråd osv.). I denna senare betydelse i äldre nysvenska på väg att övergå till maskulinum, t. ex. Runius: en kunglig råd, v. Brobergen 1705: min cammarråd (Hans. Vitt. 12: 272). Jämför danska en kammerraad, en rigsraad. — Ett gammalt neutr. plural ingår i uttryck hava god råd, Hels. 1587 = norsk-danska ha god raad (däremot danska have gode raad), till fornsvenska rādh i betydelse 'omständigheter, ställning', jämför svenska dialekt råd, utkomst, uppehälle (t. ex. Hall.); ävensom i veta sig ingen (levande) råd, motsvarande i fornsvenska, jämför danska ikke vide sine levende raad, nyhögtyska er wusste seinem leibe keinen rat, till fornsvenska rādh i betydelse 'utväg'. — I det arkaistiska med råds råde ingår dativ singular (jämför gammal i gårde, man ur huse). — Här äro goda råd dyra, efter nyhögtyska hier ist guter rat teuer. — Kommer tid (eller dag), kommer råd, motsvarande i danska, efter nyhögtyska kommt zeit, kommt rat; jämför franska à nouvelles affaires, nonveaux conseils. — Råd och dåd, motsvarande i danska, jämför nyhögtyska rat und tat; av samma slag som bot för sot, sju för tu, smått och gott, ur och skur och så vidare — Se för övrigt följande o. gorå, husgeråd, -rå o. under rå 5. Rådfråga, yngre fornsvenska rādhfrāgha 1505, rådgöra, från medellågtyska râtvrâgen, rådfråga, rådgöra = nyhögtyska ratfragen; förr även rådspörja (fornsvenska rādhspyria) o. rådsöka (nyhögtyska ratsuchen). — Rådföra sig, Gustaf II Adolf och så vidare = danska raadføre sig, till äldre nysvenska rådföra t. ex. 1602 (= äldre danska raadføre), giva råd, hjälpa med råd, egentligen: föra till rådplägning och dylikt, senare vanligen: rådfråga (ännu t. ex. Agardh 1857). — Rådman, fornsvenska rāþmaþer, åtminstone i sin betydelse av 'medlem av stadens råd' (redan i Skånel. o. M. Er. Landsl.) lån från medellågtyska râtman; i betydelse 'konungens rådsherre' (rāþ-, rāþsmaþer Uppl. L.) sannolikt inhemskt. — Rådrum, fornsvenska rādharūm = fornisländska o. fornnorska ráð(a)rūm, danska raaderum, till råd i betydelse 'utväg' och dylikt — Rådslå, P. Svart, Hels. 1587, förr även: rådslaga = danska raadslaa, efter nyhögtyska ratschlagen, till ratschlag (varav svenska rådslag t. ex. 1556), till medelhögtyska slahen (= slå) i betydelse 'smida, förarbeta', alltså av samma art som smida ränker o. d.

Namn relaterade till råd

 • Alfred
 • Ralf
 • Kurt
 • Konrad

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Jonas

Grekisk form av det hebreiska namnet Jona, som betyder duva. Även en kortform av det hebreiska namnet Johannes, Herren är nådig..

Jens

Dansk form av det hebreiska namnet som betyder Herren är nådig..

Hur böjs råd ?

substantivDefinition: tips; rådsförsamling; rådslag
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett råd rådet råd råden
genitiv ett råds rådets råds rådens
oböjligt substantivDefinition: ekonomiska möjligheter, utväg
singular
obestämd grundform
en råd