Vad betyder god?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är gammord ett motsatsord till nyord?

Hur används ordet god?

   1. När Vattenfall på tisdagen presenterade sin delårsrapport hade man en dålig och en god nyhet.
   2. Samtidigt som han är mån om att ha en god relation med USA har han inga planer på att lämna ut den eftersökta läckan.
   3. Det finns en del män som tror att de är vid god vigör fast de inte är det.
   4. Löfven är en god talare som bottnar i sitt budskap.
   5. Då kom jag att tänka på unge Robi som har god hand med alla slags djur och själv är ett fördrömt väsen svävande mellan deras och människornas värld.
   6. Han har erfarenheten och tryggheten och är en erkänt god lagbyggare.
   1. Vi har en god förhoppning om att det kan generera en god ersättning i nivå med till exempel Spotify för våra upphovsmän.
   2. Människor ska ha möjlighet att flytta till platser där det finns jobb och möjligheten att uppnå egen försörjning är god och där risken för utanförskap och arbetslöshet är låg.
   1. Här serverar Pavarisa Yindee god thailändsk husmanskost till bra priser.
   1. En god person hjälper andra i nöd.

god i ordbok från 1870

Historik för god

 • god, fornsvenska gōþer, god, förträfflig, för övrigt i ungefär samma betydelse som i nysvenska, t. ex. 'ansedd, redlig och dylikt' (jämför det officiella uttryck 'gode herrar och svenske män'); i uttryck godher vin, god vän; i betydelse 'passande, läglig' t. ex. i uttryck i godhom tima (jämför svenska 'i god tid'); 'ansvarig' (jämför svenska 'god man', 'gå i god för'); 'lätt' (oftast med infin.), t. ex. hon ær ække godh at fiäla (dvs. 'fjälla'); även 'välvillig', 'vänskaplig' med mera = fornisländska o. fornnorska góðr, danska god, gotiska gôþs, fornsaxiska gôd, fornhögtyska guot (nyhögtyska gut), anglosaxiska gód (engelska good), av urgermanska *gōða-; avljudsform till gað- passa(nde), i medellågtyska gaden, passa, och så vidare (se gadda sig); för övrigt sannolikt identiskt med det forngrekiska *khātós, som kan vara grundordet för khā́sios, god (Lagercrantz KZ 35: 289 f., nyligen även Güntert Berl. phil. Wochenschr. 37: 263). Mot antagande av släktskap med forngrekiska agathós, god, resa sig formella hinder, forngrekiska -g- för väntat -k (som emellertid finnes hos Hesychius: akathón); möjligen har dock, med Güntert, akathós ombildats efter sammansättning på aga- t. ex. agakleḗs, mycket namnkunnig. — Jämför gods o. göda. — I godo, fornsvenska i gōþo, dativ singular neutr. — Goddagspilt uttrycktes i äldre tid även med -barn, -galt Dalins Arg., -hjon, -junker, -karl. — Go(d)hällig (dial), som har lycka med sig, till svenska dialekt häll, lycka (se hell o. hälsa). — Godkänna, från uttryck sådana som: kenna honom godh för theres herra och konung, O. Petri Kr., till fornsvenska, äldre nysvenska känna i betydelse 'erkänna'.

Namn relaterade till god

 • Agata
 • Agda
 • Tobias

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Vera

Ryskt namn med betydelsen tro..

Veronika

Latinskt namn med betydelsen segerbringande. Eventuellt från det grekiska namnet Berenike..

Hur böjs god ?

adjektiv
positiv en god
ett gott
den|det|de goda
komparativ en|ett|den|det|de godare
superlativ är godast
den|det|de godaste