Vad betyder rad?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är sting en synonym till spänst?

Hur används ordet rad?

   1. För tredje dagen i rad var Simone Niggli snabbare på etappen.
   2. Från Airbus sida ber man potentiella flygbolagsköpare att sätta in en extra rad med sittplatser såväl som andra tips till att öka densiteten.
   3. För andra natten i rad flammade oroligheter upp i samband med den traditionella Orangienordens parad i Belfast i Nordirland.
   4. Det är andra kvartalet i rad med minskad tillväxt.
   5. Festivalen anordnas för andra året i rad och är en alternativ pridefestival med scenkonsten i fokus.
   1. Bombdådet var det senaste i en rad attacker mot säkerhetspersonal som skakat landet Bahrain det senaste året.
   2. Även för oss i Centerstudenter är detta en prioriterad fråga och även vi har lagt en rad förslag vi tror är en del av lösningen.
   3. Det är utgångspunkten för den amerikanska statsvetaren Kathleen Arnolds inledande text om hur frågan om bostad är kopplad till en rad andra rättigheter och måste ses i förhållande till vem som har rätt att existera.
   4. Internet bjuder på en rad möjligheter för bedragare.
   5. Men i det svepet försvann också en rad bloggar som inte alls har med porr att göra.
   1. Jag kan bara skriva en kort rad men jag hoppas att det är tillräckligt för att uppdatera familjen om läget.
   1. Vi sitter på rad tre och ser allt som sker uppe på scenen.

rad i ordbok från 1870

 • Betydelse: Räcka af utmed eller bakefter hvarandra följande, likartade föremål.
 • Betydelse: Flera likartade föremål, samlade tätt utmed eller bakom hvarandra i en sträcka.
  Synonymer: linje, led, haj

Historik för rad

 • 1. rad, substantiv, fornsvenska radh = fornisländska o. fornnorska rǫð, danska rad, medellågtyska rat (-d-), av urgermanska *raþō- eller *raðō- = urindoeuropeiska *rotā, motsvarande npers. rada, rad, ordning, av fpers. *ratā eller *rata-, i avljudsförh. till osset. rad, ordning, av urindoeuropeiska *rōto- eller *rēto-, -ā. Knappast, såsom antagits, besläktat med litauiska rė̃das, ordning, som väl lånats från slaviska (fornslaviska rę̆dŭ, ordning, av *rendo-); däremot torde litauiska rĕju, lägga i varv eller ordning, vara rotbesläktat med rad. Lidén Stud. tillegn. Es. Tegnér s. 585. För övrigt möjligen ytterst sammanhängande med roten i råda. — Samma ord är yngre fornnorska radh, långsträckt jordrygg längs kusten, norska rad n., även: stor grusbank (bland annat i ortnamn) = fornsvenska raþ i ortnamn, t. ex. sjön. Raþkalf = nysvenska Radkalven Smål. = nyhögtyska ortnamn på -rad(e), -rath (se författare Sjön. under Radkalfven, Ralången o. jämför Kalven). — Jämför radda.
 • 2. rad, dialektord, rask, snabb, lätt att göra och dylikt, fornsvenska radher, rask = fornisländska o. fornnorska hraðr, norska ra(d), danska dialekt rad adverb, strax, medellågtyska rat (genit.-des), rask, fornhögtyska (h)rad, (h)redi (jämför nyhögtyska gerade, rak med mera, som dock även kan höra till biformen utan h-, se nedan), anglosaxiska hræð, hræd, rask (jämför engelska rather, hellre, snarare), av urgermanska *hraþa-, *hraða-, besläktat med litauiska api-krataĭ adverb, raskt, med flera under rädas anförda ord. — Härjämte ett urgermanska *raþa- detsamma = gotiska raþs, lätt, anglosaxiska ræd snabb, fornhögtyska rado; väl besläktat med forniriska rethim, löper, latin rota, hjul, och så vidare, varom se ratt; jämför även under rask 2. — Härtill: svenska dialekt rahänt, hastigt till hands, bekvämt; jämför även -hänt.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ansgar

Forntyskt namn med betydelsen gud och spjut: gudaspjut. Ansgar var Nordens apostel..

Anselm

Forntyskt namn med betydelsen gud och hjälm: gudahjälm..

Besläktade namn: Selm, Selmer, Ansgarius

Hur böjs rad ?

substantivDefinition: streck, antal, skriftrad, teaterläktare
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en rad raden rader raderna
genitiv en rads radens raders radernas
substantivDefinition: äldre måttenhet
singular plural
obestämd form obestämd form
nominativ en rad rad
genitiv en rads rads