Vad betyder streck?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är inse en synonym till förstå?

Hur används ordet streck?

   1. Ökat bostadsbyggande och mer satsningar på kollektivtrafik står i stora bokstäver i alla partipolitiska program och understruket med tjocka streck i alla framtidsprognoser.
   2. Vi måste dra ett streck i debatten för att inte oklarhet ska skapas om var Centerpartiet står.
   3. Men när han drar ett streck över tidsmetafysiken riskerar han också att missa estetiken och fysiken.
   4. Ta fram ett papper och dra ett streck tvärs över.
   5. Tänk de streck som bildas av att något far förbi i hög hastighet.
   6. Men deras ansikten förmedlar med några få streck och sina små prickar till ögon den mänskliga mimikens hela känslospektrum.
   7. Här finns dynamiska diagonaler och streck som skär och stretar.
   1. De genomblöta kläderna hängde mamma upp på ett streck i trädgården.
   1. Att palla äpplen är ett klassiskt pojkstreck.
   1. Det blev ett streck i räkningen för detta projekt.
   1. Om klimatscenarierna håller streck kommer de också att bli vanligare överallt utom i Norden och Ryssland.
   1. Frågan är om man kan skapa något som håller streck när programsäsongen tar slut.
   1. Ett streck och en cirkel.
   1. Markeras med ett svart streck med små sneda streck på kartan.
   1. 1 streck är 0,0573 grader och 1 grad är ≈ 17,5 streck.

Historik för streck

 • streck, linje och dylikt (om streck, snöre, rep, lina, se däremot denna artikel slutet), Bib. 1541; i äldre nysvenska o. svenska dialekt även strek (jämför beck, skepp och så vidare) = nyisländska, norska slrik, danska streg n., motsvarande gotiska striks m., medellågtyska streke, medelhögtyska, nyhögtyska strich (jämför luftstreck [under väderstreck], sträck 2), av urgermanska *strika- n., *striki- m. (alltså samma deklinationsväxling som i bett, flott, grepp, skott osv.), till svaga avljudsstadiet av urgermanska *stri-kan, stryka = medellågtyska si riken, stryka, slå, fornhögtyska strihhan (nyhögtyska streichen; se sporrsträck), anglosaxiska strican (engelska strike, slå; se strejk); till urindoeuropeiska strig i latin striga, streck, strimma, rad, slrigilis, strigel (se d. o.), fornslaviska striga, stristi, klippa, ävensom latin slringere, vidröra, avstryka (part. pf. strictus; jämför härom under sträng 1). I de nordiska språk i stället former av urindoeuropeiska streng-: stryka och så vidare Jämför den urindoeuropeiska parallellroten strib i stripa. = Trots att ordet saknas i de äldsta nordiska språkperioderna, är det åtminstone delvis inhemskt, bl. att döma av spridningen i dialekterna. Lånat är dock fornsvenska strik, snedbjälke i ett sköldemärke(?), egentligen: band = medellågtyska strik; väl också yngre fornsvenska strik, malmstreck, jämför dock svenska dialekt slreke detsamma På tysk inverkan beror också äldre nysvenska streck, slrek, slag = medellågtyska streke detsamma (se ovan); jämför även det likabetyd, sen medelhögtyska, nyhögtyska streich, som väl är ett deverbativum till streichen (av strihhan) liksom svenska stryk av stryka (enligt andra dock en avljudsform *straik- = engelska ströke (av anglosaxiska *strdc)). — Fornsvenska, fornisländska o. fornnorska strik, ett slags dyrbart tyg, jämför äldre nysvenska streck, huvudkläde, är enligt Torp Etym. ordb. s. 726 lån från det etymologiskt dunkla medellågtyska stric-kette, ett slags kvinnohuvor; annorlunda t. ex. Olson Appell, substantiv s. 149: inhemskt, till *strikan, förse med ränder, strecka, alltså: randigt tyg; jämför fornsvenska -strip i silkesstrip, ett slags siden (besläktat med stripa). — Av en form med urgermanska -j/i- (;> -kk-) kommer fornhögtyska stric, snöre, rep (nyhögtyska strick) = medellågtyska strik (genitiv strickes), varav danska strikke o. svenska streck i klädstreck och dylikt Härtill medellågtyska stricken (= ty.), sticka (strumpor), snöra och dylikt, varav danska strikke. — Hålla streck, bestå provet, Bren-ner 1693, Cederhielm 1708 (om fienden; väl i betydelse 'hålla stånd'), efter nyhögtyska den slrich halten, weder strich noch stich halten, urspr, med avseende på skepp som håller sin riktning efter kompassen, t. ex. das schiff halt strich (jämför väderstreck), o. även med syftning på guldel, silverprov på proberstenen; jämför Rosenfeldt 1698: 'hwad streck man har behållit seen sidsta Besteket'. Har (åtminstone nästan) undanträngt uttryck hålla stick i samma betydelse, t. ex. 1626 (dock med någon annan betyd.-skiftning), Dalin 1853 ~ danska höide stik, förr även höide sting, efter nyhögtyska den stich halten = medellågtyska den steke holden, snarast urspr, om tyg som icke går sönder, då det sys, jämför allt vad tygen håller (was das zeng halt, där det dock är fråga om arbetsdon i allm.), o. sålunda knappast, såsom också antagits, syftande på spjutkamp o. d.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Harald

Nordiskt namn med betydelseelementen (krigs)här och härskare: härförare..

Hervor

Nordiskt namn med betydelsen härens väktare..

Besläktade namn: Harold

Hur böjs streck ?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett streck strecket streck strecken
genitiv ett strecks streckets strecks streckens