Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet strida mot?

   1. Det skulle strida mot den första punkten, dvs mot att de utländska investeringarna förväntas öka i Sverige vid ett medlemskap.
   1. En sådan åtgärd får heller inte strida mot EU.s förbud mot statsstöd till näringslivet.
   1. Begäran om förhandsavgörande avser ett yrkande om att det franska förbudet mot alkoholreklam, som omfattar bland annat idrottsevenemang, skall förklaras strida mot EG-fördraget.
   1. Utlämning får inte heller ske om det skulle strida mot grundläggande humanitära krav, till exempel mot bakgrund av personens ungdom eller hälsotillstånd.
   1. - De kunde inte direkt peka ut något som skulle strida mot finländsk lag men framförde att upprätthållandet av sajten kan strida mot Finlands intressen, berättar Storsjö för Hufvudstadsbladet.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ragna

Nordisk kortform av feminina namn som börjar på Ragn-: gudamakter..

Ragnar

Nordiskt namn som består av betydelseelementen gudamakter och krigare..

Besläktade namn: Reiner, Rauno, Rainer, Ragni