/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till strida mot

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet strida mot?

  1. Det skulle strida mot den första punkten, dvs mot att de utländska investeringarna förväntas öka i Sverige vid ett medlemskap.
  2. En sådan åtgärd får heller inte strida mot EU.s förbud mot statsstöd till näringslivet.
  3. Begäran om förhandsavgörande avser ett yrkande om att det franska förbudet mot alkoholreklam, som omfattar bland annat idrottsevenemang, skall förklaras strida mot EG-fördraget.
  4. Utlämning får inte heller ske om det skulle strida mot grundläggande humanitära krav, till exempel mot bakgrund av personens ungdom eller hälsotillstånd.
  5. - De kunde inte direkt peka ut något som skulle strida mot finländsk lag men framförde att upprätthållandet av sajten kan strida mot Finlands intressen, berättar Storsjö för Hufvudstadsbladet.
  6. En sådan affär skulle strida mot det internationella icke-spridningsavtalet NPT - som USA:s regering undertecknat - eftersom Indien ställt sig utanför detta regelverk och har provsprängt flera kärnvapen i strid mot avtalet.
  7. - Vi kan inte omedelbart införa en lag som innebär att alkolås blir obligatoriskt, det skulle strida mot en av EU:s grundpelare om fri rörlighet.
  8. Kan strida mot kollektivavtalet: En direkt tillämpning av policyn strider mot kollektivavtalet, hävdar flera fackförbund.
  9. - Det skulle strida mot all logik att en sjubarnsmamma skulle hjälpa dessa barns far att ta hand om ytterligare sju barn som han fått med sin egen dotter.
  10. Då fick domstolarna genom "lagprövningsrätt" uttrycklig rätt att inte tillämpa en lag eller föreskrift som kan anses strida mot en annan lag eller föreskrift av högre konstitutionell dignitet – exempelvis lag mot grundlag.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-11

 • Susanna
  Grekisk variant av ett hebreiskt namn med betydelsen lilja.
 • Besläktade namn: Sanna, Sanny, Susanne, Susie, Sanne

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2