Synonymer till villfarelse

Synonymer till villfarelse

Ur Synonymordboken

Vad betyder villfarelse?

Ur Ordboken

Hur används ordet villfarelse?

 • Men det är en villfarelse att kritik är en profession.
 • Han pekade då på att naturvetenskaperna kan rena religionen från villfarelse och vidskepelse och att religionen kan rena naturvetenskapen från avgudadyrkan och falska absolutifieringar.
 • En villfarelse som fortfarande kan skönjas i svenska tidningar.
 • Det är en villfarelse om dagens ungdomar tror att livet enbart var lättja och räksmörgåsar förr.
 • Det är en villfarelse att seriösa budskap måste framföras med stenansikte.
 • Samtidigt kan konstateras att Schyman och hennes partifraktion bytt en villfarelse mot en annan.
 • Just nu ser detta ut att vara en villfarelse av stora mått.
 • Varje individ står i spänningsfältet mellan villfarelse och självmord.
 • Men denna villfarelse kan endast visa sig genom nya inkännande akter med ett nytt medgivet innehåll.
 • Det komplexa sakinnehållet ställer till problem för studenten: Resultatet av att anbudsgivaren handlar i ond tro genom att troligen medvetet utnyttja villfarelse hos acceptgivaren är ett avsteg från viljeprincipen då avtalet i helhet eller till del inte kommer att motsvara anbudsgivarens vilja.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Nya inröstade ord