Vad betyder avse?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

avse är sammansatt av

Hur används ordet avse?

   1. Med likvärdighet brukar man avse att det ska vara så små skillnader som möjligt mellan skolor och elever.
   2. Utvecklingen skall avse uppfyllandet av olika förbättringsmål eller uppnåendet av olika finansiella mål.
   1. Med granskning avser jag inte nödvändigtvis att FRA läser eller lyssnar på all kommunikation utan det kan även avse lagring av trafikdata.
   2. Den inre marknad som det talas om måste ju avse just möjligheten att sälja utländska tidningar här eftersom etablerandet av nya tidningar i Sverige torde stå lika öppet för såväl utländska som nationella företag.
   3. Nykterhetsrörelsen menar att rätten till införsel bör begränsas till att avse endast så kallad yrkesmässig befordran.
   1. Vilka frågor som insynen ska avse blir beroende på vilken kommunal verksamhet det handlar om.
   2. Jag tycker att man i varje fall bör begränsa det till att avse sådana gärningar som kan leda till böter.
   3. En reglering av detta slag skulle inte avse bara statsråden och deras statssekreterare.
   4. Men vi kan efter juridisk analys inte göra en annan bedömning än att förslaget måste avse även annan oberoende mellanhand.
   5. Här konstaterade lagrådet att sådan avlyssning skulle ske automatiserat och endast avse signaler som identifierats genom sökbegrepp.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ragna

Nordisk kortform av feminina namn som börjar på Ragn-: gudamakter..

Ragnar

Nordiskt namn som består av betydelseelementen gudamakter och krigare..

Besläktade namn: Reiner, Rauno, Rainer, Ragni

Hur böjs avse ?

verb
aktiv passiv
grundform att avse att avses
nutid avser avses
dåtid avsåg avsågs
supinum har|hade avsett har|hade avsetts
imperativ avse
particip
presens avseende
perfekt en avsedd
ett avsett
den|det|de avsedda