Vad betyder böra?

(hjälpverb)

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är oturas en synonym till misslyckas?

Hur används ordet böra?

   1. - Jag tror inte att det finns en rörelse som orkar böra upp en så stor samhällsförändring under nästa mandatperiod.
   1. Men böra vi frakta ut järnet obehandlat eller bygga masugnar och förädla naturens rika gåvor inom landet?
   2. böra de också klara sig utan kaffe och andra kolonialvaror!
   3. Men jag ansåg mig böra redovisa bakgrunden till det som senare hände.
   1. Ett stort skogsbolag får mot denna bakgrund generellt sett anses böra tåla mer än en enskild markägare.
   2. Den används numera främst för domare men också för andra tjänstemän som anses böra ha en särskilt trygg och oberoende ställning.
   3. Det önskade kunde då tyckas böra vara överordnat det givna.
   4. Sådana alster hektograferades och utdelades till dem som ansågs böra informeras och helst bli påverkade.
   5. Hon var allt som en kvinna inte ansågs böra vara eller skulle drömma om att vara.
   6. Ett av de problem han ansåg böra lösas just där och då var den här nya sekten som hyllade en viss Jesus.

böra i ordbok från 1870

Historik för böra

 • böra, fornsvenska böra (denna form väl från mlty.), *byria (pres. byr opers., tillkommer, imperfekt bordhe, burþe) = fornisländska o. fornnorska byrja (imperfekt -aði o. burði), tillkomma, jämför danska infin. burde (nybildad) o. pres. bør, motsvarande fornsaxiska giburian, hända, medellågtyska geboren, tillkomma, fornhögtyska giburjan, giburren, hända, rättligen tillkomma (nyhögtyska ge- bühren), anglosaxiska gebyrian, hända, passa, av urgermanska *gaburjan; i avljudsförh. till bära o. nära besläktat med börja; jämför att fornsvenska bær o. fornisländska o. fornnorska berr även betyder 'tillkommer'. Med avseende på betydelse 'händer' jämför svenska (vard.) bära till, ävensom den analoga o. besläktat forngrekiska bildningen symphérein, bland annat: hända, egentligen: bära tillsamman. — Den äldre opersonliga konstruktionen finns ännu hos fru Lenngren 1798: 'Nu bör det mig att göra min'.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gudmund

Nordiskt namn med betydelseelementen gud och beskyddare: skyddad av gudarna..

Ingemund

Nordiskt namn bestående av gudanamnet Ing och betydelseelementen beskyddare: skyddad av Ing..

Besläktade namn: Ingeman

Hur böjs böra ?

verb
aktiv
grundform att böra
nutid bör
dåtid borde
supinum har|hade bort