Synonymer till man

Föreslå en synonym eller ett motsatsord till man. | Nytt ord?

Vad betyder man?

Hur uttalas man?

 1. [långt a]
 2. [kort a]
 3. [kort a]
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

man i sammansättningar

Är avbön en synonym till tillgift?

Hur används ordet man?

 • pron.
   1. Särskilt inte som de är så behändiga i pocket: ett mästerverk som man kan slänga ner i ryggsäcken och behandla lite hur som helst.
   2. Enligt Helmuth Lang vägrade man från Capio S:t Göran att skriva på ett avtal med Karolinska om att ta tillbaka sina patienter för intensivvård.
   3. Men det är ändå rimligt att sälja av de delar man kan för att sedan använda pengarna till investeringar i förnybar energi.
   4. Resultatet visar att man generellt sett har fler lediga dagar i norra Europa medan man i södra och östra Europa inte har samma möjligheter till betald semester.
   5. På finansdepartementet vill man betona att beräkningarna är typexempel som bygger på historiska data och att summorna för att flytta lån i framtiden avgörs av ränteläget.
   6. När man puttade nerför och i medvind var det som glas runt en del hål.
   7. Budskapet ska ses mot bakgrund av att det just nu pågår en diskussion i omvärlden om hur man ska förhålla sig till Irans nye ledare.
   8. Det sades vara ett sätt att hantera den besvärliga ekonomiska situation man nu befinner sig i.
 • subst.
   1. En man omkom i en singelolycka i Helsingborg på lördagskvällen.
   2. Om man säger att det bara är en moské för homosexuella är också risken att någon känner sig rädd att bli utpekad.
   1. Min make kommer när matchen är slut.
   1. Om en katastrof drabbar landet ska var man kunna klara sig själv i en vecka.
   1. Vi hade ett starkt manskap på planen idag.
 • subst.
   1. I tonåren hade jag en rufsig man men jag blev tunnhårig i trettioårsåldern och har nu helt tappat håret.

man i ordbok från 1870

Historik för man

 • 1. man (på häst) = fornsvenska, danska (där dock vanligen manke) = fornisländska o. fornnorska mǫn, medellågtyska mane, fornhögtyska mana (nyhögtyska mähne av avledning menin), anglosaxiska manu (engelska mane), av urgermanska *manō-, egentligen: hals; besläktat med forniriska muin, hals (av *moni-). Avledning: urindoeuropeiska *moniā- = sanskrit mányā-, nacke, samt med betydelse 'halsband, smycke' urgermanska *manja- n. = fornisländska o. fornnorska men, fornsaxiska meni, fornhögtyska menni, anglosaxiska mene, ävensom latin monīle, halsband, fornslaviska monisto (med egendomligt bildningssätt) och så vidare Till urindoeuropeiska roten men, skjuta upp eller fram, i t. ex. latin mons, berg (se mön o. under munn). Jämför manke. — I fråga om betydelseutveckling 'hals, nacke' ~ 'man' ~ (i avledning) 'halsband' jämför t. ex. sanskrit grīvā́, nacke ~ fornslaviska griva, man ~ grivĭna, halsband.
 • 2. man (best. f. mannen), fornsvenska man, ursprungligen (delvis) ackus. singular till nom. mander (av *mann-d-r, med analogiskt nn o. d-inskott, jämför andra under annan), för äldre maþer (av *mann-r, jämför svenska dialekt de are, de andra, under annan) jämte man (av *mann-ʀ) = fornisländska o. fornnorska maðr, danska mand, fornsaxiska, fornhögtyska, nyhögtyska, anglosaxiska mann (engelska man), jämför gotiska manna; av urgermanska *manna-, snarast med -nn- från synkoperade kasus (t. ex. genitiv singular *manniz) av en n-stam *manan- (jämför t. ex. brunn ~ gotiska brunna; se dock Brugmann IF 37: 252); med det enkla n-et kvar i gotiska manasêþs, människosläkte, fornsvenska o. fornisländska o. fornnorska man n., trål, trälinna, gotiska gaman, medmänniska. Besläktat med germ.-lat. Mannus, germanernas mytiske stamfader enligt Tacitus; samt vidare: fornslaviska mąžī, människa (*man-), sanskrit mánu- detsamma, Mánu-, människornas stamfader, mānuṣa-, människa. På grund av de senare formerna se emellertid vissa forskare (t. ex. Kluge) i urgermanska *mann- ett urindoeuropeiska *manu̯-: sanskrit mánu- = urindoeuropeiska *genu̯- (i fornisländska o. fornnorska kinn, kind): genu-, tunn : urindoeuropeiska *tenu- osv.; med -nu̯- till -nn-. — Ordet betyder sålunda i äldre tid både 'man' o. 'människa'; med samma växling som hos gotiska guma, man, o. latin homo, människa (se brudgum). Betydelse 'människa' ingår i t. ex. fornsvenska kvinmaþer, fornisländska o. fornnorska kvennmaðr, kvinna, o. anglosaxiska wifmann detsamma (engelska woman; se viv). — För övrigt ofta fört till den urindoeuropeiska roten men, tänka (se minne, månne); i så fall dock till denna rot i en betydligt mera konkret o. primär betydelse (jämför forngrekiska maínomai, av *mani̯-, rasar, samt se under djur): en beteckning av människan som 'den tänkande' är för de urindoeur. förhållandena knappast möjlig. I alla händelser ej,såsom också förmodats, av ett urindoeuropeiska *ghmon-, som biform till *ghəmon- i latin homo, gotiska guma. — Plural man från nyhögtyska — Jämför man 3, manna verb, manick, mannekäng. — Manbar, Stiernhielm, Widekindi 1671, om mö; 1711, 1721 med flera, duktig och dylikt, om soldater, arbetare m. m.; förr även: bemannad = danska, från medellågtyska manbâr, egentligen om kvinna: giftasvuxen, till -bâr, som kan bära; se -bar. Om mö förr även mangill. — Mangrant, 1659, till svenska (i synnerhet dialekt) grant, noga och dylikt, neutr. till fornsvenska grander, noga (se grann). — Manhaftig, från äldre nyhögtyska mannhaftig; jämte äldre nysvenska manhaft, t. ex. Stiernhielm, från nyhögtyska mannhaft (se -aktig). — Mannamån, Emporagrius o. 1655 (manne-), Spegel 1685 (mannamon) = fornisländska o. fornnorska mannamunr, skillnad, företräde; se mån. — Manskap, i sin nuvarande betydelse om soldater (t. ex. 1687) från nyhögtyska mannschaft; i betydelse 'vuxna män' 1680 med mera Fornsvenska o. äldre nysvenska manskap(er) ( betydelse 'trohet, tjänst' (ännu på 1700-t.) utgår från medellågtyska manschap i samma betydelse — Mantal, tal som uttrycker ett hemmans storlek, fornsvenska mantal, mannatal, bland annat förteckning över skattskyldiga personer, mantalslängd, antal vapenföra män, egentligen, såsom ännu i slutet av 1500-t., antal personer = fornisländska o. fornnorska manntal. — Diminutivbildning till man: svenska dialekt, äldre svenska manse (ännu hos Weste), liten gosse, bildat som svenska dialekt brorse, lille bror, fölse, litet föl, gusse, ejderhanne (till gudunge), äldre nysvenska burse, bonde (till bur- 2), och så vidare Härtill utvidgningen mansing, liten gosse Östergötland (i riksspråk som smeknamn till make), jämför fölsing till fölse.
 • 3. man, obest. pron. = fornsvenska, i äldre fornsvenska sällsynt, något vanligare i yngre fsv.; i fornsvenska i stället i denna betydelse oftast plural mæn, motsvarande fornisländska o. fornnorska menn, medellågtyska men i samma betydelse = danska, nyhögtyska man; till föregående Alltså med samma betyd.-utveckling som i franska on, spanska om av latin homo, man, människa. — Utvecklingen av man till obest. pron. har skett under tysk påverkan. Detsamma är förhållandet med en i samma användning (motsvarande i danska, nyhögtyska o. eng.). Se E. H. Tegnér Ark. 5: 337 f.
 • 4. man, adverb, blott, bara, Bib. 1541, nu huvudsakligen i uttryck ser man på, av äldre se man på = danska, från medellågtyska man, blott; se för övrigt men 1. — I sydsvensk dialekt i stället mans, med ett (egentligen lågtyskt) adverbiellt -s.

Namn relaterade till man

 • Ove
 • André
 • Andrea
 • Herman
 • Anders
 • Andreas
 • Alexander

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Joakim

Hebreiskt namn som betyder Herren skall upprätta..

Kim

Engelskt namn, ursprungligen keltiskt, med oviss betydelse. Även en kortform av det hebreiska namnet Joakim som betyder Herren skall upprätta..

Besläktade namn: Jockum

Hur böjs man ?

substantivDefinition: karl, make, person
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en man mannen män männen
genitiv en mans mannens mäns männens
substantivDefinition: manskap
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en man mannen man mannarna
genitiv en mans mannens mans mannarnas
substantivDefinition: hår
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en man manen manar manarna
genitiv en mans manens manars manarnas