Vad betyder skydda?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är gök en synonym till styrketår?

Hur används ordet skydda?

   1. Det finns billiga sätt att skydda sig mot inbrott.
   1. Planerna på en barriär som ska skydda Venedig mot översvämningar har lett till en härva med fusk för miljardbelopp.
   1. Han tillade att Island kommer att skydda sina intressen i frågan.
   1. Är vi lika angelägna att skydda sönerna från att begå övergrepp som vi är att skydda våra flickor från att utsättas för dem?
   1. En statlig myndighet med ansvar att skydda Kremls kommunikation ska köpa in skrivmaskiner för att undvika datorläckor.

Historik för skydda

 • skydda, Gustaf II Adolf 1619: 'Gudh skyde eder helsa och välferdh', Verelius 1664: 'skyddade . . sig . . med hiälm', ombildning, snarast i anslutning till (det möjligen ej besläktat) nyhögtyska schiitzen, av beskydda = yngre fornsvenska, jämför äldre danska beskndde, från medellågtyska beschiidden, beschudden detsamma, av be- o. medellågtyska schudden, .skaka (varav svenska skudda jämte fornsvenska o. senare på 1500-t. skydda ds.; se d. o.), motsvarande nyhögtyska beschiitten, ösa, skotta eller hälla på, besläktat med nyhögtyska schutt, grushög o. d.; (be)-skydda väl alltså ursprungligen: kasta upp en (grus)vall eller dylikt till betäckning eller skydd. — Härtill: skydd, o. 1618: 'skydd ocb beskerm' (möjligen redan 1563: sky der), jämte beskydd, yngre fornsvenska beskyd. - Formernas användning i yngre nysvenska i st. f. de på be- beror delvis på puristiska strävanden (jämför t. ex. främja < befrämja). — Skydds- i skyddsvärn osv,, ombildning av nyhögtyska Schutz i anslutning till skydd; jämför t. ex. o. 1700: sky t Anda, men 1780-90-t. skyddsande. - Ett annat ursprung har danska beskytte, beskydda, från medellågtyska beschiitten, jämför medellågtyska schut, skydd, motsvarande nyhögtyska schutzen, skydda, o. Schutz, skydd, antingen intensivbildningar med germ -it till skydda och så vidare eller, enligt vanligt antagande, rotbesläktat med skjuta o. skotta. Jämför Tamm Gr. s. 25. — Till nyhögtyska Schutz hör schutzling, varefter väl svenska skyddsiing, Runeberg N:r femton, Stolt, Topelius 1856, Wisén i 1873; i st. f. det äldre sky ädling, antagl. bildat på 1820-t. för att ersätta protegé, Nordforss 1822, J. Nyberg 1831, vanligt på 1840-t. t. ex. Grusenstolpe, av Dalin 1853 betecknat som 'nytt ord', ännu hos t. ex. Odhner. Alltså har -s i skyddsling ett helt annat ursprung än i t. ex. brottsling, 1794, 1795, till brottslig (med -tsl- av -ti-; jämför t. ex. nässla) eller i ensling, J. G. Oxenstierna, till enslig, fornsvenska enseligh- (jämför ens).

Namn relaterade till skydda

 • Baltsar
 • Frideborg
 • Sigfrid
 • Gunborg
 • Edmund
 • Gudmund
 • Ingemund
 • Ingvor
 • Liv
 • Valborg
 • Vilhelmina
 • Vilma
 • Ingeborg
 • Borghild
 • Torborg
 • Germund
 • Görel
 • Jessika
 • Jakob
 • Hildegard
 • Manfred
 • Valfrid
 • Ingalill
 • Inga
 • Ingela
 • Ingegerd

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Rudolf

Tyskt namn med betydelseelementen ära och varg: berömd varg..

Ralf

Engelskt namn, eventuellt med nordiskt ursprung, med betydelseelementen råd och varg. Även en kortform av det hebreiska namnet Rafael: Gud har helat..

Hur böjs skydda ?

verb
aktiv passiv
grundform att skydda att skyddas
nutid skyddar skyddas
dåtid skyddade skyddades
supinum har|hade skyddat har|hade skyddats
imperativ skydda
particip
presens skyddande
perfekt en skyddad
ett skyddat
den|det|de skyddade