/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till slutbehandla

Hur upplevde du uppläsningen av slutbehandla?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till slutbehandla

slutbehandla är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet slutbehandla?

  1. Som besökare i Oslo under en period då Stortinget gör sig redo att slutbehandla kommissionsrapporten kan man notera att förvånande många trots allt är missnöjda.
  2. Distriktsläkaren kan slutbehandla de allra flesta av de vanliga ögonproblem som patienten presenterar.
  3. Därefter skall de båda regionstyrelserna och fullmäktigeförsamlingarna slutbehandla frågan under våren.
  4. Många utredningar väntar på att komma, som jag kommer få förmånen att slutbehandla.
  5. De två andra stånden hann inte under riksdagen slutbehandla ärendet, och förslagen föll således.
  6. – De nya närakuterna utgör en ny vårdnivå med stärkt förmåga att kunna vårda och slutbehandla akut sjuka patienter.
  7. Anna Starbrink säger att den framtida psykiska hälsovården inneäbr både fler pyskologer och längre behandlingsserier, och kan innebära att man kan slutbehandla måttlig ångest och depression i primärvården.
  8. Det har vi ändrat på med observationsenheten där vi kan ha koll på patienterna under en längre tid och i många fall slutbehandla dem utan att behöva skriva in dem på vårdavdelning, säger Morten Ljungdahl, verksamhetschef för akuten på Lasarettet i Ystad, i ett pressmeddelande.
  9. Sedan slutbehandlas vattnet med pH-justering och desinfektion.
  10. Det är också så att fler slutbehandlas på akuten och då kan det ta lite längre tid.
  11. Senare i vår kommer därmed en majoritet troligen att pricka skolministern för hans agerande när konstutitionsutskottets ärende slutbehandlas i riksdagen.
  12. Detta medför att externa konsulter ska genomgå och kvalitetssäkra projektet innan planen kan slutbehandlas (beslutas) av kommunen.
  13. Förslaget om kriminalisering av köp av sexuella tjänster kommer att tas upp till omröstning under hösten och slutbehandlas före årets slut.
  14. EU:s medlemsländer vill inte att internetanvändares rättigheter ska blandas in i det omfattande och komplicerade telekompaketet som nu håller på att slutbehandlas.
  15. Banan slutbehandlas in i det sista med hjälp av klister som blandas med gamla gummidäck, som släpas på släde efter en traktor.
  16. Detta arbete, som avbröts, innan ens 1600-talets aritmetiker hunnit slutbehandlas, vittnar om stor samvetsgrannhet och om intresse för ämnet, men utgör mera en samling väl skrivna referat och recensioner än en historia i egentlig mening.
  17. Det nya kanalförslag, som regeringen 1901 framlade, innebar, att förutom Rhen – Elbe-kanalen även skulle, såsom en motvikt till de östra landsdelarnas förmån, bland annat anläggas en ny vattenväg Stettin – Berlin men förslaget befanns ej ha utsikter att kunna genomdrivas varför lantdagen hemförlovades innan det hunnit slutbehandlas.
  18. Var köttfärs, tarmar och korvskinn är slutbehandlade och var hästkött förpackas.
  19. Avrättningarna av Ali-Zamani och Rashmanipour genomfördes sedan deras överklaganden slutbehandlats.
  20. När allt sedan slutbehandlats med facket kan avdelningschefen fatta ett beslut om BB-rummen fortsatt ska ligga där det är tänkt.
  21. Finlands förra regering hade i sitt regeringsprogram för 2011-15 uttalat som målsättning att ratificera ILO-konventionen 169, och överlämnade en proposition till riksdagen som dock förföll på grund av nyval eftersom den inte slutbehandlats.
  22. Frågan slutbehandlades av kommunfullmäktige på onsdagskvällen.
  23. Något annorlunda lät det i december, när EU:s dataskyddsdirektiv slutbehandlades och den tänkta gränsen höjdes från 13 till 16 år.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Sven
  Nordiskt namn som betyder yngling, även väpnare och tjänare under medeltiden.

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs slutbehandla?

verb
aktiv passiv
grundform att slutbehandla att slutbehandlas
nutid slutbehandlar slutbehandlas
dåtid slutbehandlade slutbehandlades
supinum har|hade slutbehandlat har|hade slutbehandlats
imperativ slutbehandla
particip
presens slutbehandlande
perfekt en slutbehandlad
ett slutbehandlat
den|det|de slutbehandlade
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2