Vad betyder tillförsäkra?

  1. tillförsäkra någon något garantera att någon får (en förmån): avtalet tillförsäkrar henne ett avgångsvederlag;
   tillförsäkra sig se till att skaffa sig: tillförsäkra rum på hotellet
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet tillförsäkra?

   1. Det ska därför inte endast vara en målsättning för en kommun eller ett landsting att tillförsäkra sig insyn.
   1. Utredningen föreslår att det i kommunallagen införs en uttrycklig skyldighet för kommuner och landsting att tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare.
   1. - Trots alla åtgärder som de konservativa vidtog för att tillförsäkra sig makten så vann Rohani.
   1. Exakt det ord som Hitler använde om det territorium han ville tillförsäkra sitt folk genom kriget mot Sovjetunionen.
   1. Utgångspunkterna har varit att bevara öppenheten och tillförsäkra migrerande arbetstagare bra villkor utan att öka skötsamma arbetsgivares administrativa börda.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Dagmar

Nordisk variant av det slaviska namnet Dragomir: fredsäll..

Rigmor

Danskt namn som betyder den mäktiga mön..

Hur böjs tillförsäkra ?

verb
aktiv passiv
grundform att tillförsäkra att tillförsäkras
nutid tillförsäkrar tillförsäkras
dåtid tillförsäkrade tillförsäkrades
supinum har|hade tillförsäkrat har|hade tillförsäkrats
imperativ tillförsäkra
particip
presens tillförsäkrande
perfekt en tillförsäkrad
ett tillförsäkrat
den|det|de tillförsäkrade