Vad betyder dö?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är triennal en synonym till utställning?

Hur används ordet ?

   1. Störst risk att eller skadas av luften har barn.
   1. Han behöver alls inte för att vara legendarisk.
   1. Det är dyrt att långt från hemorten på sjukhus.
   1. Kvinnan var övertygad om att hon skulle efter beskedet.
   1. Den som är lite överviktig löper sex procents lägre risk att i förtid.

i ordbok från 1870

 • Betydelse: Upphöra att lefva. Vanliga synonymer för Dö äro i öfrigt: Med döden afgå, Falla ifrån, Gå hädan, Vandra hädan, Gå bort, Gå all verldens väg, Gå till sina fader, Köla af med flera.

Historik för

 • , fornsvenska dö(a), döia (imperfekt , jämte svagt dödde, ännu hos Bellman) = fornisländska o. fornnorska deyja, danska fornsaxiska dôian, fornhögtyska touwen; engelska die från nord.; urgermanska rot daw-, avljudsform till dew i gotiska diwans, dödlig. Härtill kausativet urgermanska *dōwian (i gotiska af-dauiþs, utpinad) = fornslaviska daviti, kväva (litauiska dõvyti, uttrötta, väl lån från slav.). Släktskapen med dån 1 o. dåna visar hän på en grundbetydelse 'bli bedövad, domna och dylikt' Jämför dessutom Persson Indog. Wortf. s. 744 med not 1. Om ett annat i nordiska o. anglosaxiska uppträdande ord för 'dö' se under själ 1; ett tredje är fornisländska o. fornnorska andazt, till ande. Den allmännast spridda indoeuropeiska beteckningen för 'dö' ingår i ordet mord (se d. o.). — Nysvenska imperfekt dog har fått g från fornsvenska plural *dōgho (jämför konjunkt. dōghe), av *dōwo (med w-inskott som i redobogen, trogen), av *dōo. I t. ex. slog hör däremot g till den ursprungliga pluralstammen.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Fanny

Engelsk kortform av namnet Francis, fransk flicka..

Franciska

Feminin form av latinska Franciscus, den franske..

Besläktade namn: Francesca

Hur böjs ?

verb
aktiv
grundform att
nutid dör
dåtid dog
supinum har|hade dött
imperativ
particip
presens döende