Vad betyder skinn?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är vätte en synonym till småfolk?

Hur används ordet skinn?

   1. Han föreslår i sitt brev till Beatrice Ask att de ska byta skinn för en dag så att justitieministern ska förstå hur det känns.
   1. Vi är alla gjorda av skinn och ben och dricker samma vatten.
   1. Medan Mancini var en firad stjärna och landslagsman som spelare och snabbt ömsade skinn till managerrollen har Martinez jobbat sig upp underifrån.
   1. Och det var första gången under senare år som några designer valde att visa annat skinn än fårskinn.
   1. Alla känner väl någon som har en vän eller en släkting med mörkt skinn som vuxit upp som svensk i en svensk familj?

skinn i ordbok från 1870

 • Betydelse: Är på det hela liktydigt med Hud, brukas ömsom med detta ord i fråga om menniskor, men inskränker sig, i fråga om djur, till vissa djurarter, till exempel kalfskinn, bockskinn, räfskinn, björnskinn m. m. I allmänhet brukas Hud med afseende på större djur, Skinn i fråga om mindre.
  Synonymer: hud, hinna, bark, näver

Historik för skinn

 • skinn, fornsvenska skin = fornisländska o. fornnorska skinn, danska skind; anglosaxiska scinn (engelska skin) o. även medellågtyska schin, läder, från nord.; av urgermanska *skinþa- = lapska lånorden skidne, skiððe (som visa hän på en redan i yngre urnordiska tid försiggången assimilation av till nn; K. B. Wiklund FUF 12: 34); jämför äldre nyhögtyska schin, bark, av ett fornhögtyska *skint, ävensom medelhögtyska schint f., fruktskal; av urindoeuropeiska *skento-; jämför breton. scant, fiskfjäll; f-bildningar till en rot sken, sken i fornisländska o. fornnorska skán, skorpa, svenska dialekt skån detsamma, fornfrisiska skene, hud; o. enligt somliga även forngrekiska kataskéne, (om han) dödar (jämför dock Boisacq s. 421), väl med grundbetydelse 'skära', såsom latin scortum, skinn (se skärm), till roten sker, skära; alltså i båda fallen t-particip med grundbetydelse 'det avskurna'; jämför till betyd.-utvecklingen även forngrekiska dérma, hud, till roten der i urgermanska *teran, slita (-tära). — Hålla sig i skinnet, i äldre nysvenska även: i huden (t. ex. Modée 1738), motsvarande i danska, jämför nyhögtyska aus der haut fahren, svenska vara utom sig i motsatt betyd.; ytterst från de forntida föreställningarna om vissa människors förmåga att 'skifta hamn'. Jämför under hud. — Att ordet är samgermanskt visar den rätt allmänt spridda avledning verbet skinna, i svenska dialekt även med den ursprungligen betydelse 'draga av skinnet', fornsvenska: plundra, röva, norska i båda betydelse = medellågtyska schinden, fornhögtyska scintan, scindôn (nyhögtyska schinden), flå, skinna. Den bildlig användning i de nordiska språk kommer från nyhögtyska — Härtill: fornsvenska, äldre nysvenska skinnare, buntmakare (ännu i vissa ortnamn, jämför Skinnarviken Sthlm och så vidare) = fornisländska o. fornnorska skinnari, garvare och dylikt, äldre danska skinder detsamma, från medellågtyska schinner, schinder, även: hudavdragare, rackare, rövare = medelhögtyska schinder i de senare betydelse, även: slaktare; i nysvenska blott i bildlig anv.; jämför under buntmakare.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Rudolf

Tyskt namn med betydelseelementen ära och varg: berömd varg..

Ralf

Engelskt namn, eventuellt med nordiskt ursprung, med betydelseelementen råd och varg. Även en kortform av det hebreiska namnet Rafael: Gud har helat..

Hur böjs skinn ?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett skinn skinnet skinn skinnen
genitiv ett skinns skinnets skinns skinnens