Vad betyder vara?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

vara i sammansättningar

Hur används ordet vara?

 • verb
   1. Hon var inte på arbetet i­går.
   2. Har du varit i London?
   3. Bada gärna men var inte i för länge.
   4. Hon ville ingen­ting göra, bara vara.
   5. Det har varit förhandlingar hela dagen.
   1. Genom sitt sätt att vara vann han allas sympati.
   2. Frågan är att besvara på följande sätt.
   3. Han var som klippt och skuren för rollen som klassisk västernhjälte.
   4. Hans flickvän är från Skåne.
   1. Mask­rosen är en korg­blommig växt.
   2. Skatte­frågan är det största problemet för regeringen.
 • subst.
   1. Om du har köpt en vara hos oss kan lämna tillbaka den inom 30 dagar och då få pengarna tillbaka.
 • verb
   1. Deras förhållande kommer inte att vara många månader.
   1. Såret hade redan börjat vara.
 • subst.
   1. Det är viktigt att ta till vara på tiden tillsammans.
 • subst.
   1. Det gällde före­tagets fort­satta vara eller icke vara under låg­konjunkturen.

vara i ordbok från 1870

Historik för vara

 • 1. vara, hjälpverb, fornsvenska vara av væra (som varþa av værþa m. fl.; dock ej fullt säkert), imperfekt var, plural vāro (= äldre nysvenska våro) = forngutniska, fornisländska o. fornnorska vera, äldre vesa, danska være, gotiska wisan, vara, förbliva, fornsaxiska, anglosaxiska, fornhögtyska wesan (nyhögtyska imperfekt war, part. gewesen), av urgermanska *wesan, i vissa former -z-, varav -ʀ- > -r-, till urindoeuropeiska roten u̯es, vistas, vara, i sanskrit vásati, kvarbliver, bor, med mera, varom för övrigt under vist samt vara 2, väsen. — Om det icke besläktat pres. är se detta ord 1. — Vara bättre än sitt rykte, kanske ytterst från ett liknande svar av Figaro i Figaros bröllop (1784) av Beaumarchais. I Schillers Maria Stuart III. 4 (1800) säger Maria till drottning Elisabeth: 'Das Aergste weiss die Welt von mir, und ich / Kann sagen, ich bin besser, als mein Ruf'. — Vara i sjunde himmeln, motsvarande i danska, nyhögtyska, engelska, franska med mera, i anslutning till den gamla judiska föreställningen om de sju planethimlarna, även omnämnda i Koranen (så antages där ängeln Gabriel ha fört ned denna bok från den sjunde himlen). — Engelska o. franska ha även 'tredje'; t. ex. franska étre ravi au troisième ciel, efter bibeln, 2 Kor. 2: 12 (Vulgata: raptum . . usque ad tertium cælum). — Vare sig (~ eller), konjunkt., egentligen 3 p. singular pres. konj. av vara. Förr i stället ofta antingen (~ eller), t. ex. Bib. 1541 o. in på 1800-t. — Varelse, se d. o.
 • 2. vara, fortvara = fornsvenska = danska vare; från medellågtyska waren, av fornsaxiska warôn, av urgermanska *wazōn; i avljudsförh. till urgermanska *wezōn- = fsav. werôn, fornhögtyska werên (nyhögtyska währen); till urgermanska *wesan = vara 1. — Härtill: varaktig, fornsvenska varaktogher, från medellågtyska waraftich; se för övrigt -aktig.
 • 3. vara, substantiv, i taga sig till vara (= fornsvenska laka sigh til vara, även taka vara, jämför gamla bibelövers, taga sig wara), taga vara på (= fornsvenska taka vara), fornsvenska vara (bl. uppvisat i oblik kasus, särsk. i uttryck taka vara), vilket i t. ex. halda vara kan vara inhemskt, till ett fornsvenska *vari m., akt, vård = fornisländska o. fornnorska vari, försiktighet, men som i uttryck taka vara väl jämte danska låge vare paa, låge sig i vare bildats efter rnlty. ware namen; motsvarande fornsaxiska, fornhögtyska wara f., uppmärksamhet, anglosaxiska waru, försiktighet, omsorg; samtliga bildningar till urgermanska adjektiv ''wara- (i var, vaksam, jämför varse). - Härtill urgermanska verbet *warön = fornsvenska vara, taga vara pä, påminna (om), varna, svenska dialekt: bland annat varna, fornisländska o. fornnorska: göra uppmärksam, varna, danska vare sig, taga sig i akt (advare, varna, m. m.), fornsaxiska warön, medellågtyska warcn (i lånorden bevara, förvara), medelhögtyska warn, akta på (nyhögtyska wahrcn), anglosaxiska warian, bevara; o. urgermanska *waren = fornisländska o. fornnorska vara (imperfekt varda), opers., ana, vänta. — Jämför varsel-, vargering o. under var nagel o. vårdtecken.
 • 4. vara (handels-), förr stundom skrivet hvara (med oetymologiskt h) Holm Nya Sverige 1702 = fornsvenska, fornisländska o. fornnorska vara = danska vare, medellågtyska ware, medelhögtyska war (nyhögtyska ware), anglosaxiska waru (engelska ware); jämför finska lånordet wara, förråd; av omtvistat ursprung. Ordet kan betyda 'värdesak' o. vara besläktat med fornhögtyska wërd, som substantiv bland annat 'dyrbar vara' (= svenska adjektiv värd), o. sanskrit vara-, dyrbar(het); eller 'vad man har i sitt beskydd' (jämför fornisländska o. fornnorska varningr o. varnaðr i samma betydelse, till vara 3); eller, med tanke på den i äldre tider ytterst vanliga betydelse 'pälsvara', (med Wadstein ZfdPh 28: 529) höra till forngrekiska eĩros, ull, arḗn, får, latin vervēx, gumse, och så vidare, samtliga till en rot *u̯er- (osv.). — Sammans.-formen varu- i varulager och så vidare beror på ordets ursprungligen korta rotstavelse (vokalbalans) ss. i Falu(n), furu-, gatu-, ladu-, stugu-, vattu- (äldre watu-) och så vidare vid sidan av gifto-, kyrko-, läro- osv.
 • 5. Vara, ortnamn, av fornsvenska vara, (sandig) strand, svenska dialekt varan best. f., strandbygden; jämför anglosaxiska w ar oö, wearö, strand, fornhögtyska werid, wärld, ö (nyhögtyska werder); väl till värja i betydelse 'omgiva'. Besläktat äro t. ex. fornisländska o. fornnorska ver n. (gen. pl. verja; antagl. urgermanska *warlp), fiskeställe vid kusten, o. fornisländska o. fornnorska vpr f., stenbrygga vid landningsplats (väl urgermanska *warup; författare Ark. 7: 31), av vars plural varar det svenska ortnamnet även kan härledas. — Som senare led ingår ordet i t. ex. äldre nysvenska Grovara, nu Grovare sn Västergötland, Hillevara Smål., fornsvenska Scevara, nu Sä va re Västergötland (författare Sjön. 1: 188), samt Bergkvara Smål., fornsvenska Berkwara (till berk-, björk; Palmer NoB 4: 66 f.). — I vissa fall, t. ex. Holms vara Hall., etymologiskt = (svenska dialekt) öra (se d. o.).

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gerhard

Tyskt namn som består av betydelseelementen spjut och hård..

Gert

Lågtysk variant av det tyska namnet Gerhard: spjut och hård..

Besläktade namn: Jerry

Hur böjs vara ?

substantivDefinition: sak som köps och säljs
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en vara varan varor varorna
genitiv en varas varans varors varornas
substantivDefinition: tillvaro
singular
obestämd form bestämd form
nominativ ett vara varat
genitiv ett varas varats
verbDefinition: fortgå; bilda var
aktiv passiv
grundform att vara att varas
nutid varar varas
dåtid varade varades
supinum har|hade varat har|hade varats
imperativ vara
particip
presens varande
verbDefinition: befinna sig; kunna beskrivas som; kunna klassificeras som
aktiv
grundform att vara
nutid är
dåtid var
supinum har|hade varit
imperativ var
particip
presens varande