Vad betyder yttre?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är atypi en synonym till avsteg?

Hur används ordet yttre?

 • adj.
   1. Poliser i yttre tjänst riskerar att drabbas av psykisk ohälsa på grund av en komplex arbetssituation.
   2. Under tisdag kväll befann sig länspolismästare Mats Löfving i yttre tjänst i Husby.
   3. Mannen hade slagits ihjäl med kraftigt yttre våld mot huvudet och kvinnan sköts med ett hagelgevär.
   4. Den inre likhet vi en gång kände har blivit till en yttre olikhet.
   5. Han tycker inte att några yttre faktorer som kan påverka bolagets framtid har förändrats sedan sparprogrammet lades fram i höstas.
   6. Eftersom överdelen av huset är intakt i sina yttre delar ser huset på detta vis ut att krympa.
   7. Migrationsverkets förklaring till att siffrorna nu reviderats är svårigheter för hjälpsökande afghaner och syrier att ta sig genom EU:s allt hårdare kontrollerade yttre gräns.
   8. Företrädare för de borgerliga partierna i Alliansen betonar i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet att omlokaliseringen syftar till att skapa fler jobb och en bättre företagsmiljö i de yttre delarna av staden.
 • subst.
   1. Allt förpackas till en till det yttre liknande cigarett.
   2. Han har ett vackert yttre.

Historik för yttre

 • yttre (i äldre nysvenska stundom yttare t. ex. 1636), fornsvenska ȳtre = fornisländska o. fornnorska ýtri, danska ydre, av urgermanska *ūtiz-; jämför däremot medellågtyska ûtere, fornhögtyska ûzaro (nyhögtyska äussere med analogiskt omljud), anglosaxiska úter(r)a, útra (engelska outer, utter), bildade av komparativformer med gammalt r. - Ytterst, fornsvenska ȳtarster, ȳterster (även ūtarster) = danska yderst; jämför fornhögtyska ûzarôsto (nyhögtyska äusserste med analogiskt omljud). Andra bildningar: fornisländska o. fornnorska ýztr o. anglosaxiska út(e)mest med mera (engelska out-most, utmost). — Substantivering: yttre n. (husets yttre och dylikt) t. ex. Runeberg, De Geer och så vidare = danska ydre, efter nyhögtyska das aussere. Tidigare (såsom ännu): det yttre. — Med avseende på utvecklingen yttre, ytter av ȳtre, ȳter- jämför t. ex. etter av ēter. — Jämför ytterlig, yttermera.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gun

Fornnordiskt namn med betydelsen strid. Även en kortform av namn med förledet Gun-..

Gunnel

Svensk form av det fornnordiska namnet Gunhild som betyder stridsmö..

Hur böjs yttre ?

adjektiv
komparativ en|ett|den|det|de yttre