liv - namnsdag & betydelse

Betydelse: Nordiskt namn som kommer från isländskans ord för värn och skydd, kan även läsas med betydelsen liv.

Namnsdag: 12 april

Vad betyder liv?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

liv i sammansättningar

Är vitrin en synonym till monter?

Hur används ordet liv?

   1. Hennes perfekta liv framstår snarare som alltmer platt och irrelevant i takt med att de övriga rollfigurerna växer.
   2. Nu visar en ny undersökning att den statliga policyn förkortade nordkinesernas liv med fem år.
   3. Här liksom på åtta platser till i Nevada och Kalifornien verkar stenarna leva sitt eget hemliga liv bakom ryggen på oss människor.
   4. Dessutom säger Robi att tiden i bur är ett vågspel: skulle fågelföräldrarna ge upp hoppet kommer de av barmhärtighet att ge sin avkomma förgiftad föda för att befria den från ett liv i fångenskap.
   5. Han minns inte heller något av det liv han tidigare levt.
   6. Männen hon följde blev lite som kameleonter i samhället och stod sällan upp för de delar i deras liv som orsakade homofobiska reaktioner.
   7. - Ryggmärgen säger att det jag sparar ihop under ett liv ska jag själv kunna bestämma över.
   1. Efter en svag inledning vaknade hemmanationen till liv och kunde ta hem den första segern i bäst av fem.
   2. Skivbolagen kan ju exempelvis använda videor för att hålla liv i äldre musik på ett sätt som är betydligt svårare för Spotify som i hög grad lever på dagens aktuella musik.
   3. I Istanbul är det liv och rörelse långt in på småtimmarna.
   1. Fyndet kan tyda på att det finns någon form av marint liv i sjön.
   1. Jag var redigt nervös men jag la handen runt hans liv och började sakta snurra runt honom på dansgolvet.
   1. Jag spillde vin över hela hennes liv och jag skämdes så mycket att jag bara ville sjunka genom jorden.
   1. Sprickan löpte längs med murens liv.

liv i ordbok från 1870

 • Gammal stavning: Lif
 • Betydelse: Dels en menniskas kropp, dels sjelfva bålen eller stommen deraf; i förra bemärkelsen endast brukligt i några få talesätt; men i den sednare vanligare än Bål eller Stomme.
 • Betydelse: En andlig varelses eller organiserad kropps förmåga af verksamhet förmedelst en inneboende, af naturen gifven kraft; äfven (i inskränkt mening) förmåga att fortfarande bibehålla sig lefvande.

Historik för liv

 • liv, fornsvenska līf, liv, livstid, kropp, midja, moderliv = fornisländska o. fornnorska líf, danska liv, fornsaxiska lîf, lîb, fornhögtyska lîb (nyhögtyska leib, kropp; annars leben av verbet leben), anglosaxiska lif (engelska life), av urgermanska *līfa-, *līƀa- n., till urgermanska verbet *līƀan, egentligen: bliva kvar (i sammansättning bliva), med avljudsformen *libēn = leva; om härledningen se bliva. Betydelse 'kropp' saknas i anglosaxiska o. eng.; i nordiska språk torde den ha inkommit samtidigt med kristendomen (i motsättning till själ). I en del uttryck lån från ty.; ävenså i åtsk. sammansättning, bland annat i den förbleknade betydelse 'person', t. ex. livmedikus, livrätt, livvakt (efter nyhögtyska leibarzt, -gericht, -wache). — Med liv och lust, motsvarande i danska, genom felaktig översättningslån av nyhögtyska mit lieb (dvs. kärlek) und lust. — Detta ord har alldeles undanträngt ett annat urgammalt ord för 'liv': urgermanska *ferhwu- = fornisländska o. fornnorska fjǫr, fornhögtyska ferah, anglosaxiska feorh, jämför gotiska faírhvus, värld, av urindoeuropeiska *perk̑u-; (genitiv *perku̯-) = sanskrit párçu, revben (dit bland annat livsfunktionernas säte förlades; jämför -lunda), vartill avledning fornisländska o. fornnorska firar, män, ävensom, med deiitalavledn., fornisländska o. fornnorska fyrðar, män (av germ. *ferᵹwiðōz, författare Ark. 7: 168), o. anglosaxiska fer(h)ð, liv, fornfrisiska fer(e)th. — Livaktig, fornsvenska līfaktogher, levande, livaktig, från medellågtyska lifachtig, som rör kroppen = nyhögtyska leibhafi(ig); i danska betyder livagtig, livslevande, i egen person; jämför nyhögtyska leibhaft. Se för övrigt -agtig. — Livmoder, 1715 = danska, till liv i betydelse 'underliv' (jämför livsfrukt, moderlivet) o. moder, livmoder, i modersjuka, moderpassion, svenska dialekt modern, mora best. form detsamma = nyhögtyska mutter, efter latin mātrix (jämför mattram), avledning av māter, moder. — Livsandar, Ehrenadler Telem. 1723 (i franska originalet: esprits), motsvarande danska livsaander, nyhögtyska lebensgeister, översättningslån av medellatin spiritus vitales (o. animales, jämför engelska animal spirits), ett slags luftartade väsen, som troddes genomströmma ådrorna o. spela en viktig roll vid livsprocesserna. I denna filos. o. naturvet. betydelse ofta under 1700-t., t. ex. Rydelius, Wallerius, A. J. Retzius. — Livstråd, motsvarande i danska, nyhögtyska, engelska, från uppfattningen om nornorna, som spunno o. avskuro barnets 'livstråd', ävensom efter den likartade föreställningen om de romerska ödesgudinnorna (parcæ).

Namn relaterade till liv

 • Evelina
 • Evy
 • Vivianne
 • Liv
 • Eva

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gudmund

Nordiskt namn med betydelseelementen gud och beskyddare: skyddad av gudarna..

Ingemund

Nordiskt namn bestående av gudanamnet Ing och betydelseelementen beskyddare: skyddad av Ing..

Besläktade namn: Ingeman

Hur böjs liv ?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett liv livet liv liven
genitiv ett livs livets livs livens